Powrót

Bliżej kariery na kolei

Szkolenie na symulatorze dla dyżurnych ruchu uczniów ze szkoły w Małaszewiczach

Rok szkolny ukończyło m. in. 243 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 43 szkołach średnich. To przyszli kolejarze, którzy co miesiąc, za najlepsze wyniki w nauce, otrzymywali stypendia od zarządcy infrastruktury, m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi, Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestycja w przyszłych profesjonalistów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy, m.in. zapewniają uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności np. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. Na wsparcie dydaktyczne mogą liczyć także nauczyciele. Spółka pomaga przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępnia wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Współpraca PLK ze szkołami w zakresie przygotowania zawodowego pomaga uczniom wdrożyć się w charakter i specyfikę zadań, które będą wykonywać po ukończeniu nauki. Po miesiącach przygotowania – także w terenie – nowym pracownikom łatwiej jest rozpoczynać pracę. 

Kolej chętnie wybierana przez młodych

Z roku na rok rośnie wśród młodzieży zainteresowanie kolejowymi kierunkami. Szkoły chętnie podejmują współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz uruchamiają nowe specjalizacje. W roku szkolnym 2019/2020 do grona szkół, z którymi współpracują PLK dołączył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. W placówce powstała klasa o kierunku technik transportu kolejowego. Spółka na bieżąco prowadzi rozmowy ze szkołami, które chcą otwierać kierunki kolejowe, by dostosować się do wymogów rynku pracy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały listy intencyjne – deklaracje o możliwej współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie Koźlu, Technikum w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229

Pliki do pobrania