Powrót

Bliżej do kolei w Buku – PLK i miasto planują rozbudowę tunelu na stacji

Podróżni na peronie stacji Buk, w tle pociąg_fot.Radek Śledziński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Miasta i Gminy Buk list intencyjny, w którym deklarują zamiar współpracy przy wydłużeniu istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk (linia kolejowa Poznań Główny – Kunowice, nr 3). Zgodnie z zamierzeniami, rozbudowany obiekt ma połączyć części miasta położone po obu stronach torów i prowadzić od strony ul. Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

Podróżni łatwiej skorzystają z kolei – planowana rozbudowa tunelu umożliwi bezpieczne i sprawne dojście od strony miejscowości Dobieżyn (południowa część stacji) na perony oraz w kierunku wybudowanego przez samorząd centrum przesiadkowego. Przebudowane przejście będzie dostępne dla wszystkich podróżnych, także dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Zarządca infrastruktury pozytywnie odpowiada na inicjatywy samorządu, zmierzające do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisany list intencyjny umożliwi w przyszłości sprawną realizację inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji możliwe będzie wskazanie konkretnych rozwiązań, zakresu prac oraz szacowanych kosztów związanych z planowaną rozbudową przejścia podziemnego. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, PLK S.A. oraz samorząd deklarują możliwość współfinansowania planowanych prac – szczegółowe zobowiązania będą uzgodnione w odrębnym porozumieniu, które zostanie zawarte w przypadku zapewnienia środków na realizację prac.

Planowana rozbudowa tunelu pod torami w Buku uwzględni rozwiązania techniczne konieczne do opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”. PLK S.A. opracowują dokumentację przedprojektową, która między innymi obejmuje modernizację stacji Buk wraz z istniejącym przejściem pod torami. Zakończenie prac nad studium, określającym optymalny wariant prac, przewidywane jest do końca br. Po uzyskaniu finansowania studium pozwoli na przygotowanie projektu, szczegółowo wskazującego zakres inwestycji.

Stacja kolejowa w Buku została przebudowana w ramach w ramach modernizacji zachodniego odcinka linii kolejowej nr 3 (Poznań Główny – Kunowice) w latach 90-tych ubiegłego wieku. Ze stacji korzysta ok. 2 tys. podróżnych w ciągu doby. Obecny tunel na stacji ma ok. 25 m długości.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495