Powrót

Białołęka i Chotomów zyskają nowe wiadukty

Podpisanie kolejnej umowy na budowę nowych skrzyżowań w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Nasielsk, to jeden z ostatnich etapów przed zakończeniem inwestycji w obszarze 70-kilometrowego odcinka trasy z Warszawy do Świercz.

Planowane wiadukty powstaną w następujących lokalizacjach:

1. Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi, w ciągu ulic Klasyków i Bohaterów w Warszawie.

2. Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi, w ciągu ulicy Mehoffera w Warszawie.

3. Dwupoziomowe skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi w ciągu ulicy Partyzantów w Chotomowie.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie konstrukcji wiaduktu, budowę dróg dojazdowych i przebudowę fragmentów dróg. Wykonane zostaną także roboty odwodnieniowe obiektu i dróg, roboty torowe w rejonie obiektu oraz likwidowanego przejazdu, rozbiórki budynków oraz infrastruktury drogowej związanej funkcjonalnie z przeznaczonym do rozbiórki przejazdem kolejowym.

O kontrakt ubiegało się 7 firm i konsorcjów. Ostatecznie komisja przetargowa, po przeanalizowaniu złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi, wybrała ofertę firmy INTOP, która na zadanie 1 (wiadukt przy ul Klasyków) zaproponowała kwotę 10 686 712,28 euro brutto, a zadanie zadnie 2 (wiadukt przy ul. Mehoffera i w Chotomowie) wyceniła na kwotę 9 036 092,00 euro brutto.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. Inwestycja będzie wykonana w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

W ramach modernizacji linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. likwidują przejazdy kolejowe w poziomie szyn, zastępując je skrzyżowaniami dwupoziomowymi i tunelami dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków osobowych oraz chodnikami lub drogami dojazdowymi.
W związku z prowadzeniem pociągów z prędkością powyżej 160 km/h, między Warszawą i Gdynią zostanie zlikwidowanych ponad 100 przejazdów.

 

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47