Powrót

Bezpieczniej na kolei dzięki 304 zmodernizowanym przejazdom

Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie poprawiają bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami. W ramach projektów „Poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” zmodernizowane zostaną 304 przejazdy w 16 województwach. Dzięki prowadzonym inwestycjom korzystne zmiany już odczuwają nie tylko podróżujący pociągami i samochodami, ale także piesi czy rowerzyści. Tam gdzie to konieczne, zmienia się też stan techniczny nawierzchni drogowej – co ucieszy, zapewne, właścicieli pojazdów je przekraczających. Zyskają także podróżujący koleją – poprzez odwołanie istniejących ograniczeń prędkości skróci się czas jazdy pociągów.

Projekty przejazdowe to ponad 300 indywidualnych przedsięwzięć logistycznych rozlokowanych w całej Polsce. Każdy modernizowany przejazd jest odrębnym placem budowy, gdzie roboty prowadzi się niejednokrotnie w trakcie trwania ruchu pociągów i pojazdów. Potrzeba tu odpowiedzialnej organizacji, aby niedogodności wynikające z prowadzonych robót były jak najmniejsze dla uczestników ruchu, zarówno kolejowego, jak i drogowego. – mówi Sylwia Niwińska, Dyrektor Projektu w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Etap I przewiduje remont 119 przejazdów na 41 liniach kolejowych, na terenie 9 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. PLK realizuje równolegle drugi etap inwestycji, który obejmuje teren całej Polski: 185 przejazdów na 52 liniach kolejowych. Zamknięcie projektów zaplanowano na koniec br.

Podstawowe roboty budowlano-montażowe zostały już w zasadzie zakończone, w tej chwili wykonywane są ostatnie prace kosmetyczne, podłączanie zasilania, trwają procedury odbiorowe i usuwanie usterek. – dodaje Niwińska.

W trakcie modernizacji stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa mimo rosnącej liczby aut. Przejazdy wyposażane są w urządzenie zdalnej kontroli co sprawia, że każda awaria urządzeń na przejeździe jest sygnalizowana u dyżurnego ruchu. Maszynista, o ewentualnej usterce, jest informowany poprzez wskazania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Na przejazdach instalowane są także urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń.

Polskie Linie Kolejowe za jeden ze swoich priorytetów uznają działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dlatego modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych i tuneli drogowych oraz wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych. Nieprzerwanie, od 11 lat PLK prowadzi kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Realizowany przez Spółkę kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa przynosi rezultaty. Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 roku na przejazdach zanotowano o 14% mniej wypadków niż w 2013. 


Liczby inwestycji:
393 mln PLN – taki jest koszt realizacji tzw. „projektów przejazdowych”, 
304 – tyle przejazdów będzie zmodernizowanych w ramach projektów,
113 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty związane z wymianą nawierzchni drogowej, 
90 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty torowe związane z wymianą nawierzchni toru,
16 – tyle województw zostało objętych inwestycją,
45 – najwięcej przejazdów będzie zmodernizowanych w woj. pomorskim.


Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity inwestycji: 155 632 642,59 zł
Wysokość dofinansowania 
126 038 603,73 zł

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Koszt całkowity inwestycji: 237 373 190,83 zł
Wysokość dofinansowania 192 611 334,00 złKontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 294