Powrót

Bezpieczeństwo najważniejsze w szkoleniach PLK

Polskie Linie Kolejowe zrealizowały w minionych dwóch latach szkoleniach dla ponad 10 tysięcy pracowników z zachowania w sytuacjach stresowych i treningi z efektywnej komunikacji. Teraz spółka planuje kontynuację szkoleń m.in. z przygotowania do właściwej i sprawnej współpracy  w zespole dla dyżurnych ruchu, kierowców drezyn i maszynistów, nastawniczych oraz dróżników przejazdowych. Doskonalenie obejmie blisko 12 tys. pracowników tylko w 2014 r.
Podczas bieżących szkoleń, poza zakresem wiedzy merytorycznej, nacisk kładziony jest na kwestie odpowiedzialnego podejmowania pracy m.in. we właściwym stanie psychofizycznym. Przypominany jest nie tylko zakaz spożywania alkoholu, ale skutki jakie stwarza osoba będąca pod jego wpływem, bądź wpływem narkotyków. Akademia Instruktora – lepiej szkoleni pracownicy W maju PLK zakończyła nowy projekt „Akademia Instruktora”. Szkoleniem objęto wszystkich instruktorów zatrudnionych w spółce. Pracownicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności  z zakresu komunikacji, zachowań w sytuacjach stresowych i kryzysowych, poznawali nowoczesne formy przekazu oraz rozwijali umiejętności w zakresie pracy zespołowej i projektowej. Efektem będzie skuteczniejsze przekazywanie wiedzy pracownikom, bezpośrednio odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu kolejowego. Kontrolowane bezpieczeństwo PLK, zarządca infrastruktury kolejowej, niezmiennie dąży do utrzymania wysokiego poziomu wykonywania służbowych obowiązków. Przypominanie zasad i ich omawianie towarzyszy kolejarzom odpowiedzialnym za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów cały czas.  – Pracownicy są coraz lepiej przygotowani, odpowiedzialni i świadomi zakresu wykonywanej pracy. To oczywiste, że muszą być trzeźwi i bez śladu środków odurzających, jednak konieczna jest prewencja. Poza szkoleniami i procedurami, które zakładają ocenę stanu współpracowników podczas przekazywania zmiany, są również kontrole – podkreśla Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.   W 2013 roku wykonano w spółce ok. 99,5 tys. wewnętrznych kontroli. W I kwartale 2014 roku przeprowadzono już ponad 29 tys. kontroli, czyli o 16% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poza kontrolami rutynowymi, ogólnopolskie działania prewencyjne „Bezpieczny posterunek” prowadzi Straż Ochrony Kolei. To sprawdzanie trzeźwości i dyspozycji psychofizycznej pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W okresie od stycznia do maja skontrolowano już 3623 pracowników. Promowanie bezpieczeństwa Kultura bezpieczeństwa budowana jest również w działaniach wewnętrznych. Od czerwca trwa konkurs dla pracowników PLK, których stanowiska są bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych. Celem jest promowanie wśród pracowników wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego Realizowany obecnie przez PLK Program Podnoszenia Poziomu Bezpieczeństwa obejmuje ponad 170 inicjatyw. Wśród nich są działania inwestycyjne, techniczne, pracownicze i organizacyjne.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl
tel. 694 480 239