Powrót

Bezpieczeństwo na kolei najwyższe od lat

W ciągu ostatnich 4 lat (od 2011 roku) liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą. Rok 2014 był najbezpieczniejszy w historii. Wciąż ponad 70 procent wszystkich zdarzeń powodują nieostrożni piesi przechodzący przez tory w miejscach niedozwolonych i kierowcy ignorujący bezpieczeństwo na przejazdach.

Program Poprawy Bezpieczeństwa

Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa to efekt konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. Wdrożony w PKP Polskich Liniach Kolejowych w połowie 2012 r., zawiera 203 inicjatywy w 4 obszarach: działania pracownicze, np. szkolenia; techniczne, np. zakup pojazdów diagnostycznych i nowoczesnych urządzeń łączności; organizacyjne, np. 1000 pracowników zatrudnionych w 2014 r. w obszarze bezpieczeństwa; inwestycyjne, np. modernizacja torów, rozjazdów i przejazdów. Wszystkie inicjatywy są wdrażane zgodnie z planem.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Polskie Linie Kolejowe prowadzą największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów, bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa.

W 2013 roku na inwestycje przeznaczono rekordowe 5,3 mld zł, w 2014 wydano 7,2 mld zł, w tym roku wydatki przekroczą 8 mld zł. Tylko w ciągu tych 3 lat, zarządca infrastruktury zmodernizuje ponad 3500 km torów. W ramach dodatkowych działań modernizuje 1400 przejazdów oraz wymieni 3000 rozjazdów kolejowych za sumę 3 miliardów złotych. Równocześnie, PKP Intercity realizuje szeroki program wymiany floty, dzięki któremu pod koniec roku zdecydowana większość pociągów będzie nowych i zmodernizowanych. Wśród inwestycji taborowych są zarówno elektryczne zespoły trakcyjne, jak również wagony i lokomotywy. Ich wartość to około 6 mld zł.

Szkolenia, kontrole i wsparcie pracowników

PKP Intercity kładzie również nacisk na doskonalenie zawodowe pracowników. Wiosną oddany do użytku zostanie nowoczesny symulator jazdy do szkolenia maszynistów. Urządzenie za ponad 5 mln zł jest zlokalizowane na warszawskim zapleczu technicznym przewoźnika. Na bieżąco prowadzone są również rekrutacje i szkolenia drużyn trakcyjnych. Co roku PKP Intercity przyjmuje blisko setkę nowych maszynistów. Przewoźnik jako jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń zawodowych na nowych zasadach.

PLK przeszkoliła w 2014 r. 15 tysięcy dyżurnych ruchu oraz nastawniczych, dodatkowo także 2500 dróżników. Jesienią uruchomiony zostanie symulator do szkoleń dyżurnych i nastawniczych. PLK przeprowadziła w zakresie bezpieczeństwa ponad 120 tys. kontroli różnych stanowisk i jednostek organizacyjnych, a także kontrole w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów w miejscach prowadzonych inwestycji.

Grupa PKP zapewnia profesjonalne wsparcie psychologiczne pracownikom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zdarzeniu w czasie wykonywania obowiązków służbowych lub brali udział w usuwaniu jego skutków.

W PKP Intercity program wsparcia psychologicznego i szkoleń psychologicznych objął maszynistów i konduktorów. Do tej pory z tego wsparcia skorzystało kilkadziesiąt osób.

Doskonalenie procedur

W PKP Intercity w ostatnich latach podniesiono dyscyplinę pracy. Maszynistów obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy. Pracownicy poddawani są codziennym kontrolom trzeźwości. Wprowadzono obowiązek informowania o ewentualnym zatrudnieniu u innego przewoźnika. W 2014 roku PKP Intercity zainstalowało kamery we wszystkich swoich lokomotywach. System rejestruje obraz przed lokomotywą wraz z parametrami ruchu pojazdu. Materiał pozyskany z kamer wykorzystywany jest także w procesie szkoleń.

Zarządca infrastruktury ograniczył jazdę na tzw. sygnał zastępczy o ponad połowę, o dwa lata wcześniej, niż przewidywał plan. Na koniec roku 2013 na sieci PLK występowało około 80 takich lokalizacji. Na koniec 2014 r. takich miejsc było 48. Wszystkie nowe inwestycje prowadzone są bez jazd na sygnał zastępczy.

Dodatkowe działania dla bezpieczeństwa na kolei

Grupa PKP wspiera odbudowę kolejowego szkolnictwa zawodowego. Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienia z 14 szkołami o współpracy przy kształceniu. Uczniowie uzyskują wiedzę zawodową przekazywaną przez profesjonalistów i uczestniczą w praktykach na stanowiskach związanych z obranym kierunkiem. PLK przeznaczyła też ponad 300 tys. zł na stypendia dla uczniów i studentów – przyszłych pracowników kolei.

Ograniczanie ryzyka związanego z niepożądanymi zachowaniami uczestników ruchu jest główną ideą prowadzonej od 2005 roku kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Jej celem jest kształtowanie właściwych zachowań podczas przekraczania przejazdów kolejowo–drogowych. Liczba wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych maleje z roku na rok. W 2014 roku w Polsce odnotowano 201 zdarzeń (o 14 procent mniej niż w 2013 roku).

 

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900

Pliki do pobrania