Powrót

Bezpieczeństwo, dzieci i modernizacja

Metamorfoza stacji Malczyce oraz bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych stały się tematami konkursu plastycznego w Szkole Podstawowej w Malczycach. W położonych między Odrą a linia kolejową E 30 Malczycach trwa modernizacja stacji. Zakres prac, obejmuje m.in. infrastrukturę obsługi podróżnych od przejścia pod peronami po system informacji wizualnej i głosowej. W ramach zadania jest również przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego. Prace wymagają organizacji tymczasowych dojścia na perony i do budynku dworca. Obecnie dostępny jest już nowy peron oraz wiaty. Kończy się budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i powstaje kolejny peron. Celem konkursu, poza zwróceniem uwagi nauczycieli i dzieci na zmiany standardu linii kolejowej E 30 i obiektów towarzyszących, było przypomnienie zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo drogowych. Dzieci zaangażowane w plastyczna zabawę otrzymały 8 czerwca 2010r upominki i dyplomy od inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu oraz wykonawcy prac Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych PRKiI Wrocław. Współpraca z najmłodszym pokoleniem mieszkańców Malczyc wpisuje się w zrealizowane już przez PLK S.A. działania informacyjne m.in. m.in. prezentacje zakresu modernizacji stacji i akcję Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu