Powrót

Bajpas kartuski: kratownicowe mosty zapewnią sprawne podróże z Kaszub do Trójmiasta [FOTOGALERIA]

Most kolejowy w Niestępowie z lotu ptaka. fot. Szymon Danielek PKP PLK, fot. 1

Most w Niestępowie został kompleksowo wyremontowany, metalowe przęsło zakonserwowano i pomalowano, gotowy jest tor. Na moście w Rutkach wymieniono wyeksploatowane elementy, na środkowym, kratowym przęśle, zabudowano konstrukcję, na której montowany będzie tor oraz wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stalowej części obiektu. Ponad 100-letnie mosty nad Radunią zapewnią sprawne i bezpieczne połączenie kolejowe Kaszub z Trójmiastem.

- Inwestujemy w polską kolej po to, aby coraz więcej pasażerów mogło i chciało korzystać z tego środka transportu. Prace toczą się w każdym regionie kraju - również na Pomorzu. Wkrótce zakończymy tę ważną, otwierającą nowe możliwości inwestycję - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na trasie wykonane zostały wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podtorza i budową odwodnienia linii. Budowany jest nowy peron w Żukowie Zachodnim, a w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile prowadzone są prace przygotowawcze. Perony zapewnią wygodny dostęp do kolei dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się.

- Realizacja bajpasu kartuskiego zwiększy możliwości połączeń kolejowych w województwie pomorskim. Bajpas zapewni dojazd pociągami do Kartuz i okolic z Trójmiasta podczas modernizacji linii kolejowej nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto. Inwestycja poprawi dostęp do kolei oraz umożliwi sprawne i wygodne, codzienne podróże do pracy czy szkoły - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakończenie wszystkich prac planuje się w czerwcu 2023 r. Wartość inwestycji w ramach projektu pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” to 95,2 mln zł netto.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02