Powrót

9 ofert w ramach rewitalizacji linii kolejowej 131

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na sfinansowanie rewitalizacji 61 843 908,00 PLN (brutto). Oferty na realizację tego zadania złożyło dziewięciu wykonawców:
1.Oferta złożona przez: 
Konsorcjum:
OHL ZS, a.s, Brno;
OHL ZS Polska Sp. z o.o., Wrocław;                             
 oferowana cena:  71 008 644,15 PLN brutto,

2.Oferta złożona przez: 
TORPOL S.A., Poznań;
oferowana cena:  70 214 222,54 PLN brutto, 

3.Oferta złożona przez:
 
VIAS VCONSTRUCCIONES S.A., Madryt,  Hiszpania;
oferowana cena:   75 853 967,09 PLN  brutto,

4.Oferta złożona przez: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o.,Kielce;
 oferowana cena:  68 557 958,34 PLN brutto,

5.Oferta złożona przez:
Konsorcjum:
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., Wrocław; 
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” Sp. z o.o., Mysłowice;                            
oferowana cena: 64 116 379,74 PLN brutto,

6.Oferta złożona przez:
Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o., Warszawa;
oferowana cena: 65 523 681,69 PLN brutto,

7.Oferta złożona przez:
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.;
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Armex Sp. z o.o. ,Sosnowiec;  
oferowana cena: 90 743 313,60 PLN brutto,

8.Oferta złożona przez:
PORR (POLSKA) S.A., Warszawa;                            
oferowana cena: 65 878 800,00 PLN  brutto,

9.Oferta złożona przez:
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A., Katowice;
oferowana cena: 78 731 027,70 PLN brutto.
                      
Wszyscy wykonawcy zadeklarowali zakończenie zadania do 30 listopada 2013 r. oraz okres gwarancji 36 miesięcy. 
Kontrakt przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających między innymi na wymianie nawierzchni kolejowej, wymianie rozjazdów, przebudowie nawierzchni na przejazdach kolejowych i rewitalizacji obiektów inżynieryjnych. W ramach tych prac zostanie również kompleksowo przebudowana sieć trakcyjna na odcinku Kalety – Strzebiń. Ponadto zaplanowano prace w branżach automatyki kolejowej i elektroenergetyki.            
W wyniku rewitalizacji linii kolejowej na planowanych do przebudowy szlakach nastąpi przywrócenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej oraz prędkości rozkładowej 
120 km/h (obecnie 50-60 km/h), co w efekcie skróci czas przejazdu o około 24 minuty na odcinkach Bytom Północ – Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń.
Linia nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinkach objętych projektem rewitalizacji, jest linią magistralną o znaczeniu państwowym, zelektryfikowaną, dwutorową, należącą do sieci międzynarodowych linii transportu kombinowanego AGTC, jako korytarz CE65. Linia ta ma kluczowe znaczenie dla transportu towarów – głównie węgla, łącząc obszar Górnośląskiego i Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego z portami w Gdańsku i Gdyni. 
Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków budżetowych. 

Dodatkowe informacje: 
Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział Południowy
tel.+32 719 54 13
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl

Rzecznik prasowy: 
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. +48 22 47 321 47
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl