Powrót

3,2 mld zł dofinansowania unijnego na przebudowę Węglówki i stacji Rzeszów Główny

Zdjęcie do informacji prasowej - podpisanie umowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę na dofinansowanie dwóch projektów „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” oraz „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”.

- Podpisane umowy o dofinansowanie z POIiŚ są ważne dla zwiększenia komfortu pasażerów oraz sprawności przewozów towarowych. Przebudowa stacji Rzeszów, dzięki 166 mln zł dofinansowania unijnego zapewni wyższy standard obsługi wszystkich podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dofinansowanie ponad 3 mld zł na modernizację „Węglówki”, linii łączącej Śląsk z portami, umożliwi zwiększenie kolejowych przewozów towarowych - realizację jednego z głównych celów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w obecnej perspektywie finansowej - mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rzeszów z nowym przystankiem

PLK przebudowują stację Rzeszów Główny. Podróżni zyskają nowoczesną stację z wyższymi, funkcjonalnymi peronami, czytelnym oznakowaniem i z systemem informacji dla pasażerów. Stacja będzie dostosowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostęp do pociągów ułatwią windy i schody ruchome, a także przejście pod torami. Tunel zastąpidotychczasową kładkę nad torami. Będzie to bezpieczne połączenie południowej i północnej część miasta. Trwają także prace przy budowie nowego przystanku Rzeszów Zachodni. Będzie on ważnym efektem inwestycji PLK. Obiekt przewidziano w rejonie wiaduktu nad Aleją Wyzwolenia. Mieszkańcy zyskają tu lepszy dostęp do kolei. Przystanek będzie wyposażony w wiaty, ławki i informacje pasażerską. Skorzystają z niego osoby o ograniczonej mobilności, gdyż na peronach zaplanowano windę oraz pochylnię. W ramach inwestycji PLK. przebudują w Rzeszowie 4 wiadukty. Dzięki wzmocnieniu i poszerzeniu obiektów sprawniej i bezpieczniej pojadą pociągi Poprawi się znacznie komunikacja drogowa. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w pierwszej połowie 2021 roku.

Magistrala Węglowa – lepsze podróże i sprawny przewóz towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują ponad 200 km linii kolejowej. Prace obejmą wymianę torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej. Podwyższona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 140 km/h. Pociągi towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. Usprawni się przewóz towarów ze Śląska do portów w Gdańsku i Gdyni. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną obsługę większej liczby składów towarowych. Budowa nowych 4 lokalnych centrów sterowania Bytom, Tarnowskie Góry, Herby Nowe i Zduńska Wola Karsznice, w większym stopniu zagwarantuje bezpieczną i płynną jazdę pociągów. Do prowadzenia ruchu z wyższą prędkością zostaną dostosowane obiekty inżynieryjne. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym m.in. dzięki modernizacji przejazdów kolejowo – drogowych.

Magistrala Węglowa ma istotne znaczenie dla ruchu pasażerskiego. W ramach inwestycji przebudowane zostaną stacje i przystanki  w tym: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Radzionków Rojca , Radzionków, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Kalety, Strzebiń, Boronów, Herby Nowe, Chorzew Siemkowice, Huta, Rusiec Łódzki, Chociw Łaski, Siedlce Łaskie, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice Południowa i., z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wiatami, oświetleniem i czytelnym oznakowaniem.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Chorzowa zyskają nowy przystanek kolejowy - między stacjami Chorzów Miasto i Chorzów Batory, w okolicach ulicy Strzelców Bytomskich – w pobliżu kampusów Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Bankowej oraz szpitala. Również mieszkańcy Bytomia zyskają nowy przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Planowane jest przesunięcie o około 500 metrów na północ przystanku Bytom Północny. Zmodernizowany odcinek linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tarnowskie Góry stanie się również ważnym elementem połączenia Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239