Powrót

Zwierzę przy torze bezpiecznie żyć może

Efektem podpisanych umów będą szczegółowe opisy warunków przyrodniczych występujących w sąsiedztwie linii kolejowych przeznaczonych do modernizacji. Chodzi o skatalogowanie gatunków roślin i zwierząt, dzięki któremu już na etapie projektowania inwestycji, powstaną zabezpieczenia, bądź udogodnienia zapewniające bezpieczeństwo środowisku naturalnemu. - Na zlecenie Polskich Linii Kolejowych badany jest także poziom hałasu i zanieczyszczeń wód opadowych. Plany obejmują około 5000 km linii kolejowych, które obejmą inwestycje ze środków nowej perspektywy finansowej UE. – mówi Ewa Makosz dyrektor Biura Ochrony Środowiska PLK.


Z myślą o dużych i małych

Łączna długość linii kolejowych, którymi zarządzają Polskie Linie Kolejowe to 18,5 tys. km. Często przebiegają one przez obszary cenne przyrodniczo (takie jak rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000). Zdarza się, że linia kolejowa przecina korytarze migracyjne zwierząt. Dlatego realizując inwestycje, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwracają szczególną uwagę nie tylko na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów, ale też na stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej migracji zwierząt. 

W miejscach, gdzie zwierzętom takim jak wilk, jeleń, czy sarna, budowa linii kolejowej mogłaby uniemożliwiać swobodne przekraczanie torów, projektowane są bezkolizyjne przejścia tzw. ekodukty, które umożliwiają zwierzętom bezpieczne pokonanie linii kolejowej. Przykładem takiego rozwiązania jest obiekt zbudowany przy modernizacji linii Wrocław – Poznań, tuż za stacją Pęgów. Ma on 25 m szerokości i przeszło 80 m długości. 

Innym rozwiązaniem są urządzenia ochrony zwierząt (UOZ), które przed przejazdem pociągu emitują nagrane wcześniej, naturalne ostrzegawcze głosy zwierząt. W ubiegłym roku wzdłuż linii kolejowych w Polsce ustawiono 340 takich urządzeń. 


Jakość wód? To też sprawdzamy

W latach 2013 – 2014 na zlecenie  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wykonano pierwszą, tak kompleksową ekspertyzę obejmującą teren całej Polski, której celem było określenie jakości gruntów oraz wód opadowych odprowadzanych z terenu linii kolejowych. Przebadano ponad 300 próbek. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zarówno wody opadowe jak i gleba, są wolne od zanieczyszczeń. 


Cicho, coraz ciszej

Prowadzenie ruchu kolejowego wiąże się z odgłosami pociągów w sąsiedztwie toru. Dlatego zarządca infrastruktury kładzie szczególny nacisk na ograniczanie hałasu. Najskuteczniejszą metodą jest zapewnienie właściwego stanu technicznego linii kolejowej, modernizacja torów, zastosowanie pasów zieleni oraz ekranów akustycznych wzdłuż linii. 


Ekologia także podczas eksploatacji

Ochrona środowiska nie kończy się wraz z zakończeniem inwestycji. Utrzymanie linii kolejowych wiąże się również ze stałym monitorowaniem stanu środowiska oraz zachowaniem odpowiednich standardów jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podczas eksploatacji linii obejmuje:

  • konserwację urządzeń ochrony środowiska,
  • odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin,
  • usuwanie drzew i krzewów w wyznaczonym obszarze obok linii w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu,
  • stały monitoring zdarzeń ze zwierzętami,
  • odprowadzanie z torów wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywaniem przeznaczonych do tego urządzeń, 
  • właściwe gospodarowanie odpadami.Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

Pliki do pobrania