Powrót

Znamy oferentów na LCS Ciechanów !!!

Aż dziewięć konsorcjów ubiega się o kontrakt na modernizację odcinka linii E 65 Warszawa - Gdynia w okolicach Ciechanowa. 16 marca 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały otwarcia ofert złożonych na wykonanie zadania. Kontrakt obejmujący modernizację ponad 31 km linii kolejowej w obszarze LCS Ciechanów składa się z dwóch części: lot A – stacje Konopki i Mława, lot B – szlaki na odcinkach Ciechanów-Konopki, Konopki – Mława. Jest to drugi kontrakt na realizację robót w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania w Ciechanowie. Podstawowymi zadaniami będą: wymiana podtorza, modernizacja układów torowych stacji i szlaków z poprawą geometrii torów, budowa nowej sieci trakcyjnej ponadto wybudowanie nowych peronów w miejsce już istniejących m.in. w miejscowościach: Czeruchy, Krośnice Mazowieckie, Konopki, Stupsk Mazowiecki, Wyszyny, Mława i Mława Miasto, wybudowanie dwóch wiaduktów oraz dwóch przejść pod torami dla pieszych oraz modernizację licznych obiektów inżynieryjnych. Obok widocznych elementów infrastruktury linia zostanie wyposażona w szereg nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:
 1. Konsorcjum
 • Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A, Kraków
 • Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
 • Swietelsky Baugesellschaft m.b.h, Austria
oferta na kwotę 373 619 256,10 zł netto, 455 815 492,44 zł brutto
 1. Konsorcjum
 • SALCEF CONSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A., Italia
 • SALCEF CONSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A., S.A. Oddział w Polsce, Warszawa
 • EURO FERROVARIA S.r..l
oferta na kwotę 457 868 202, 45 zł netto, 558 599 206,99 zł brutto
 1. „Konsorcjum Trakcja Polska”:
 • Trakcja Polska S.A., Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego – Rychwałski, Gała Spółka Jawna, Kutno
 • Przedsiębiorstwo „Agat” S.A., Koluszki
 • P.B.S. TRANSKOL sp. z o.o., Kielce
oferta na kwotę 405 701 335, 50 zł netto, 494 955 629, 31 zł brutto
 1. Konsorcjum:
 • VolkerRail Polska sp. z o.o., Wrocław
 • LEONHARD WEISS GmbH Co. KG, Niemcy
oferta na kwotę 409 557 029,42 zł netto, 499 659 575,89 zł brutto
 1. Konsorcjum:
 • FEROCO Spółka Akcyjna, Poznań (lider konsorcjum)
 • TORPOL sp. z o.o., Poznań
 • Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” sp. z o.o., Zawiercie
oferta na kwotę 397 285 144,03 zł netto, 484 687 875, 72 zł brutto
 1. Konsorcjum:
 • Strabag sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury, Pruszków
 • Strabag Rail Gmbh, Niemcy
 • TRAKCE a.s., Czechy
 • TRAKCE- TOR sp. z o.o., Cieszyn
oferta na kwotę 452 118 841,91 zł netto, 551  584 987,13 zł brutto
 1. Konsorcjum:
 • OHL ZS a.s. z siedzibą w Brnie – stred, Czechy
 • ERBUD S.A., Warszawa
oferta na kwotę 494 687 803,10 zł netto, 603 519 119, 78 zł brutto
 1. „Konsorcjum LCS Ciechanów”:
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o., Warszawa
 • PKP Energetyka S.A., Warszawa
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., Gdańsk
oferta na kwotę 444 300 000,00 zł netto, 542 046 000, 00 zł brutto
 1.  Konsorcjum „POLKOR LCS CIECHANÓW II”:
 • EIFFAGE COSNTRUCTION CESKA REPUBLIKA r.o.
 • Tchas Polska sp. z o.o., Warszawa
oferta na kwotę 488 361 883,32 zł netto, 595 801 497,65 zł brutto Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w okresie 24 miesięcy. W dalszej części komisja przetargowa przystępuje do analizy złożonej dokumentacji, która łącznie obejmuje kilka tysięcy stron. „Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”


Dodatkowych informacji udziela:

                        Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

                        tel. +48 600 084 087