Powrót

Zmieniony rozkład jazdy na linii Warszawa – Łódź utrzymany do końca sierpnia

O utrzymaniu wprowadzonej 22 lipca organizacji ruchu, zadecydowano po ocenie bieżącej sytuacji. Na bardzo obciążonej ruchem linii, przy prowadzeniu tak szerokich prac inwestycyjnych, każda usterka, czy inne zdarzenie losowe są szczególnie odczuwane przez pasażerów.

Prace na linii Warszawa – Łódź to kompleksowa modernizacja 60 km linii kolejowej za ponad 1 mld zł. To także jeden ze znaczących projektów w największym w historii programie inwestycyjnym Polskich Linii Kolejowych o wartości ponad 20 mld zł. Prace polegają na wymianie i remoncie wszystkich elementów: torów, podkładów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem, peronów i całej infrastruktury dla pasażerów. Na tej trasie wciąż pracują wyeksploatowane, nawet 30-letnie urządzenia. Zaniechanie remontu miałoby fatalne konsekwencje. Z miesiąca na miesiąc awarii i usterek byłoby coraz więcej, konieczne byłoby dalsze obniżanie prędkości, w końcu nie dałoby się tą trasą bezpiecznie i komfortowo podróżować.

Trasa do Łodzi, to jednocześnie najbardziej obciążona ruchem linia kolejowa w Polsce. Każdego dnia blisko 60 składów przejeżdża obok ponad 300 osób i blisko 100 maszyn pracujących przy inwestycji. Ruch musi być prowadzony w sposób bezpieczny, zarówno dla wykonawcy prac, jak i dla pasażerów. PLK nie miała możliwości całkowitego zamknięcia linii. Nie można też – tak jak w przypadku remontów, czy budowy dróg – skierować wszystkich pociągów na inną trasę, czy wybudować tymczasowych objazdów. W sytuacji, gdy jedna trzecia z 60 km linii jest obecnie jednotorowa, a większość urządzeń działa w trybie specjalnym, każde utrudnienie powoduje opóźnienia pociągów.

PLK chce jak najszybciej dokończyć modernizację, której efektem będzie szybka i bezpieczna podróż, w 70 minut z Łodzi do Warszawy. Remont zakończy się w 2015 roku, ale zauważalną poprawę pasażerowie odczują w grudniu tego roku.

PLK współpracuje z przewoźnikami oraz podejmuje działania dla ograniczenia utrudnień:      
- dodatkowi informatorzy mobilni na 5 stacjach      
- dodatkowe komunikaty głosowe     
- wzmożone informowanie na pokładach pociągów      
- wykonano dodatkowe przeglądy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz rozjazdów      
- dyżurują dodatkowe zespoły całodobowego pogotowia technicznego      
- wzmocnione posterunki dyżurnych ruchu      
- większy zespół odpowiedzialny za wygłaszanie komunikatów dla pasażerów na trzech  stacjach: w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz w Żyrardowie      
- dodatkowe patrole SOK– ograniczenie kradzieży infrastruktury

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 662 114 900
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl