Powrót

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. powołała Arnolda Bresch na członka Zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą 1 sierpnia 2016 r.

Arnold Bresch od 12 lipca 2016 r. zajmował stanowisko pełnomocnika Zarząd - dyrektora ds. realizacji inwestycji. Wcześniej był zastępcą dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów unijnych, od 2006 pełnił funkcje kierownicze przy realizacji projektów inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno przygotowanie jak i realizację zadań inwestycyjnych. Z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. związany od 2003 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej (kierunek drogi kolejowe).