Powrót

Zespół ds. EURO 2012

16 czerwca 2008 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. został powołany Zespół Euro 2012 pod kierownictwem pana Kazimierza Peryta, którego celem jest koordynowanie informacji i tworzenie promocji tych inwestycji oraz współpraca ze spółką PL 2012 i Ministerstwem Infrastruktury. W dniu 9 lipca 2008 r. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie koordynatorów lokalnych ds. transportu lądowego. Celem spotkania byłoprzedstawienie osób koordynujących zagadnienia transportu lądowego związane z organizacją UEFA EURO 2012; wypracowanie zasad współpracy; określenie głównych celów do realizacji w najbliższym czasie.Spotkanie rozpoczął Wiceprezes PL.2012 Sp. z o.o. ds. infrastruktury Pan Andrzej Bogucki informując o głównych zadaniach związanych z realizacją projektu UEFA EURO 2012 w Polsce. Dalszą część spotkania poprowadził Koordynator krajowy ds. transportu Grzegorz Biś. Agenda:
  • Przedstawienie informacji dot. doświadczeń Austrii i Szwajcarii w zakresie transportu w czasie EURO 2008.
  • Omówienie założeń dotyczących pracy zespołu składającego się
    z koordynatorów lokalnych –Grupa robocza ds. Transportu (przedstawiciele miast oraz reprezentanci PKP, PKP PLK, GDDKiA).
  • Prezentacja Master Planu.
  • Omówienie zasad działania Combiticket.
  • Dyskusja nad aktualnym stanem przygotowań koncepcji obsługi transportowej (Mobility Concept) w poszczególnych miastach.
  • Sprawy wniesione przez uczestników.
Zespół EURO 2012 PKP PLK S.A. omówił zadania spółki realizowane w ramach przygotowań do EURO 2012 oraz  zwrócił uwagę na kwestię używania nazwy "EURO 2012"; przy okazji inwestycji związanych z mistrzostwami. Ustalono, że ta kwestia zostanie wyjaśniona na najbliższym spotkaniu z przedstawicielami PL.2012, w tym Koordynatora ds. własności intelektualnej. W ramach działań informacyjnych Zespołu EURO 2012, następnego dnia
w siedzibie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu PKP PLK S.A. odbyło się Pierwsze z cykliu "śniadań prasowych" dla przedstawicieli mediów lokalnych. W spotkaniu udział wzięli: Pani Agnieszka Safuta-Pawlak, Członek Zarządu Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, Pan Henryk Wywiórka, Z-ca dyrektora Biura Realizacji Inwestycji oraz kierownictwo IR Wrocław z Panem Jerzym Dulem, Naczelnym Dyrektorem Oddziału Regionalnego we Wrocławiu. Na spotkaniu przedstawiono obecnie realizowane na Dolnym Śląsku roboty oraz projekty IR Wrocław związane z przygotowaniami do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej. Zespół EURO 2012 przedstawił layout PKP PLK S.A. przeznaczony do prezentacji inwestycji związanych z tymi przygotowaniami.
  • Zamierzenia inwestycyjne na lata 2008-2012 PKP PLK S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu (prezentacja pdf)
  • Zamierzenia inwestycyjne na lata 2008-2012                 Województwo Mazowieckie (prezentacja pdf)
Kazimierz Peryt
Dyrektor Projektu
EURO 2012