Powrót

Zawarto umowę na budowę czterech wiaduktów na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów

Lokalne Centrum Sterowania w Ciechanowie obejmować będzie odcinek linii kolejowej o długości ponad 61 km od Świercz do Mławy. W ramach siedmiu przetargów na wykonanie nowych obiektów inżynieryjnych powstanie aż 31 wiaduktów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, 2 przejścia podziemne i 3 drogi równoległe.

Podpisana umowa dotyczy czterech wiaduktów w następujących lokalizacjach:

  • Wiaduktu drogowego (112,611 km) w ciągu drogi wojewódzkiej Ciechanów - Mława. Zakres inwestycji obejmuje likwidację przejazdu w poziomie szyn kat. B oraz budowę dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu drogowego, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową relacji Konopki- Konopki Piaski, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych,
  • Wiaduktu drogowego (113,538 km) w ciągu drogi powiatowej Nosarzewo-Konopki. Zakres inwestycji obejmuje likwidację przejazdu kat. A oraz budowę dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu drogowego, przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych Nosarzewo-Konopki, Konopki – Konopki Piaski, Strzałkowo - Konopki, budowę chodnika wzdłuż krawędzi jezdni, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych.
  • Wiaduktu drogowego (119,894 km) w ciągu drogi powiatowej Wiśniewo - Wyszyny – Wola Szydłowska. Zakres inwestycji obejmuje likwidację przejazdu kat. C oraz budowę dróg dojazdowych łączących się z istniejącym układem komunikacyjnym, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych.
  • Wiaduktu drogowego (122,431 km) w ciągu drogi gminnej Wyszyny Kościelne – Trzcianka. Zakres inwestycji obejmuje likwidację przejazdu kat. C oraz budowę dróg dojazdowych łączących się z istniejącym układem komunikacyjnym, zapewnienie dojścia na perony przystanku osobowego Wyszyny za pomocą schodów i pochylni, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i znaków drogowych.

 

Wartość umowy wynosi 32 352 916,69 PLN brutto, a okres realizacji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na linii łączącej stolicę z trójmiastem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z istniejących 99 przejazdów kolejowych pozostawią zaledwie 16, w większości zastępując je skrzyżowaniami dwupoziomowymi.

   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

   

www.pois.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.