Powrót

Zarządca infrastruktury monitoruje linie kolejowe w czasie upałów

29 lipca sieć kolejowa jest w pełni przejezdna. Kontrole są prowadzone na bieżąco, szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy temperatura powietrza jest najwyższa. Od rana wykonano przegląd kilkudziesięciu kilometrów linii w szczególnie newralgicznych lokalizacjach.
Kolejarze stale monitorują stan torów i sieci trakcyjnej. W terenie rozlokowane są zespoły szybkiego usuwania awarii oraz kilkadziesiąt pociągów sieciowych do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, również narażonej na działanie wysokich temperatur. Nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego czuwa ponad 1 700 dyżurnych ruchu i dyspozytorów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Najczęstszym skutkiem upałów jest tzw. wyboczenie szyn lub obniżenie sieci trakcyjnej. Na odcinkach o szczególnie intensywnym nasłonecznieniu, w określonych godzinach, możliwe jest wprowadzenie miejscowych ograniczeń prędkości. W niedzielę 28 lipca, podczas rekordowych w tym roku temperatur, opóźnienia od 2 do 10 minut dotyczyły około 5 % uruchamianych w kraju pociągów.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
(22) 473 30 02, 662 114 900