Powrót

Zarząd PLK SA w pełnym składzie

Postępowanie na wybór sześciu Członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 21 lutego br. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu:

Michała Gila na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych;
Krzysztofa Waszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
Macieja Kaczorka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju;
Piotra Kubickiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.

Rada Nadzorcza w terminie i zgodnie z procedurą dokonała wyboru sześciu członków Zarządu. Przed nowym kierownictwem PLK SA jest wiele wymagających i trudnych zadań. Rada Nadzorcza liczy, że nowi członkowie Zarządu we właściwy sposób poprowadzą Spółkę przez strategiczne obszary jej działalności – powiedział Jakub Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pełny skład Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Piotr Wyborski - Prezes Zarządu;
Michał Gil - Członek Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji;
Małgorzata Kuczewska-Łaska - Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych;
Krzysztof Waszkiewicz - Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
Marcin Mochocki - Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji;
Maciej Kaczorek - Członek Zarządu – dyrektor ds. strategii i rozwoju;
Piotr Kubicki - Członek Zarządu – dyrektor ds. transformacji cyfrowej.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414

Pliki do pobrania