Powrót

Zaproszenie na konferencję "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2011"

Na tej Konferencji poruszona zostanie problematyka związana z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w Polsce i w wybranych krajach europejskich w wymiarze prawnym, technicznym i ekonomicznym.
Na konferencji wygłoszone zostaną referaty tematycznie związane z:
- oceną funkcjonowania Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- problematyką funkcjonowania kolei regionalnych, międzyregionalnych i aglomeracyjnych,
- problematyką funkcjonowania metra,
- problematyką funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw transportowych
(tramwaje, autobusy),
- problematyką funkcjonowania PKS-ów oraz prywatnych firm transportowych,
w aspektach organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą,faxem lub e-mailem) na adres:


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Struga 7a
tel./fax. 048 384 53 54 e-mail: sitkrp_radom@wp.pl
oraz dokonanie wpłaty w wysokości: 1 100,00 zł + 23% VAT, tj. 1 353,00 zł
brutto./pok. 2-osobowy/ lub wpłaty w wysokości: 1 300,00 zł.+ 23% VAT, tj.
1 599,00 zł brutto/pok. jednoosobowy na konto:
PEKAO S.A.O/Radom nr konta: 58 1240 5703 1111 0000 4899 3816
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej
www.sitkrpradom.pl

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie na adres SITK RP O/Radom do dnia 22.10.2011r. W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa. Sprawdź szczegóły konferencji