Powrót

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół kolejowych

Zakończenie roku szkolnego w technikum kolejowym autor K.Rumińska

W roku szkolnym 2023/24, współpracowaliśmy z 51 szkołami w całej Polsce. Od czerwca 2023 r. do tego grona dołączyły: Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. Najwięcej stypendiów przyznaliśmy uczniom Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Co raz więcej szkół kształci kolejarzy

Uczniowie we współpracujących z PLK SA szkołach uczą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Szkoły chętnie podejmują z nami współpracę, uruchamiając nowe specjalizacje. Przykładem jest Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które podpisało z PLK SA list intencyjny dotyczący współpracy i będzie kształcić przyszłych techników transportu kolejowego.

Od września br. planujemy jeszcze bardziej zaangażować się we współpracę ze szkołami poprzez regularne spotkania z uczniami oraz udział w lokalnych wydarzeniach edukacyjnych. Zależy nam, aby była ona efektywna i satysfakcjonująca zarówno dla szkół, uczniów jak i Spółki. Pragniemy wspomóc szkoły w zakresie dostępu do nowych technologii oraz zapewnić uczniom gwarancje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, przygotowując uczniów do zawodu. Uczniowie mają możliwość ćwiczeń na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, a po zakończeniu edukacji – gwarancję zatrudnienia. Przekazujemy szkołom materiały dydaktyczne, a na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych udostępniamy elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Angażujemy się także w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Lista szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i warunki rozpoczęcia współpracy: Edukacja - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414