Powrót

Wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach województwa pomorskiego

Dzięki dwóm programom finansowanym z funduszy UE w województwie pomorskim na 46 przejazdach PLK wymienia wyeksploatowane urządzenia. W ich miejsce instalowana jest nowoczesna sygnalizacja ostrzegającą kierowców o zbliżających się pociągach. Modernizacje obejmują trasę z Gdyni do Słupska, głównie między Lęborkiem a Wejherowem. Kolejarze zmieniają również standard przejazdów na trasie z Lipusza do Chojnic, między Kościerzyną a Czerskiem i między Malborkiem a Grudziądzem.
W ramach pierwszego etapu w południowej części województwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują 28 skrzyżowań toru i drogi. Poza montażem nowych urządzeń poprawi się stan techniczny przejazdów. Prace remontowe obejmą też jezdnię i tory.

Drugi etap poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych zakłada modernizację 18 przejazdów w północnej części województwa.
Na trzech skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, dotychczas zabezpieczonych znakiem STOP, zamontowane zostaną urządzenia sygnalizacji świetlnej i półrogatki. 15 obiektów zyska nową sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dzięki modernizacji przejazdów pociągi będą mogły przyśpieszyć, gdyż zabezpieczenie przejazdów będzie odpowiadało wymaganemu poziomowi bezpieczeństwa przy rosnącej liczbie aut. Skrzyżowania toru i drogi będą wyposażone także w urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. Koszt przedsięwzięcia w województwie pomorskim to ponad 41 milionów zł. 

Dzięki inwestycji, na terenie całej Polski wyremontowanych zostanie 306 przejazdów. Realizacja tych działań, współfinansowanych przez Unię Europejską, kosztuje ponad 300 mln zł.


POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”
POIiŚ 7.1-80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 662 114 900
rzecznik@plk-sa.pl