Powrót

Wyższa prędkość pociągów, nowe perony i podniesienie poziomu bezpieczeństwa – tak zmienia się linia Rzeszów – Jasło

Dobiega końca rewitalizacja linii Rzeszów - Jasło, na odcinku od stacji Rzeszów do stacji Boguchwała oraz od stacji Czudec do mijanki Przybówka. PLK kontynuuje prace na odcinku Przybówka – Jasło.
Na trasie do Jasła, na 7 stacjach i 5 przystankach zmienił się układ torowy, do którego dopasowane zostały nowe urządzenia. Usprawni to prowadzenie ruchu kolejowego na linii podkarpackiej, a nowe perony z wyposażeniem dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową staną się bardziej przyjazne. Poprawiło się również bezpieczeństwo na 58 przejazdach kolejowo-drogowych oraz na 24 obiektach inżynieryjnych: wiadukcie, mostach i przepustach.
W ramach kolejnej inwestycji przebudowane będą jeszcze dwa przystanki, które również zyskają nowe perony przystosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego, które dla PLK jest priorytetem, poprawi się na kolejnych 19 przejazdach oraz na 30 obiektach inżynieryjnych.
Rewitalizacja linii Rzeszów – Jasło, przywróci sprawność techniczną wyeksploatowanej infrastruktury, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz umożliwi skrócenie czasu jazdy o około 16 minut i zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 i 100 km/h . 
Inwestycje na linii kolejowej Rzeszów – Jasło, realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego w ramach dwóch projektów: 
- „Poprawa dostępności linii kolejowej, poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 2013”. Całkowita wartość projektu 160 722 434,93 PLN brutto.
- „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.Całkowita wartość projektu wynosi 62 644 816,23 PLN.
Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura Techniczna”.

Informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 33 002 ; 694480153