Powrót

Wyższa prędkość i bezpieczeństwo. 700 nowych rozjazdów na sieci PLK

Montaż nowych rozjazdów rozpoczął się w 2013 roku i objął swoim zasięgiem 31 linii kolejowych oraz 142 posterunki ruchu na terenie całego kraju. Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie sprawnych przejazdów pociągów pasażerskich i towarowych szczególnie w obszarze stacji. 
Dzięki wymianie rozjazdów zarządca infrastruktury zlikwidował możliwość powstawania opóźnień przez wyeksploatowane urządzenia i nieplanowe postoje. Stworzył również warunki do skrócenia przejazdów dzięki podwyższeniu prędkości na nowych rozjazdach i zapewnił prowadzenie stabilnej jazdy pociągów bez nadmiernych zwolnień przy zmianie torów.
Wymiana 697 rozjazdów była dokładnie zaplanowana. Wybrano lokalizacje, które są szczególnie istotne dla bezpieczeństwa i sprawności ruchu kolejowego, ponadto zapewnią jego płynność, co jest szczególnie ważne dla pociągów. Choć montaż każdego rozjazdu to dodatkowy plac budowy, jednak prace były zorganizowane tak, by uniknąć przerw i zmian w rozkładzie jazdy pociągów – mówi Józef Matuszczak, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Dla zapewnienia sprawnego przejazdu pociągów zimą, wszystkie nowe rozjazdy wyposażone zostały w ogrzewanie elektryczne. Gwarantuje to stałe funkcjonowanie ważnych elementów sieci kolejowej w trudnych warunkach pogodowych i ogranicza opóźnienia. W ramach inwestycji „rozjazdowej” wymieniono też ponad 30 km torów.
Rozjazd jest kluczowym elementem infrastruktury kolejowej, umożliwiającym przejazd pociągów z jednego toru na drugi. Nowe rozjazdy, które już zapewniają sprawny przejazd pociągów, zamontowane zostały na liniach kolejowych w 14 województwach: dolnośląskim (41), kujawsko-pomorskim (105), małopolskim (51), opolskim (16), pomorskim (14), świętokrzyskim (38), warmińsko-mazurskim (9), wielkopolskim (102), zachodniopomorskim (24), lubelskim (47), łódzkim (34), mazowieckim (19), podkarpackim (137) oraz śląskim (60). 
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Liczby inwestycji:
601,2 mln PLN brutto – koszt realizacji tzw. „projektu rozjazdowego”, 
697 – rozjazdów zostało zamontowanych w ramach projektu,
137 – najwięcej rozjazdów wymieniono w woj. podkarpackim,
30 – km torów zostało wymienionych w ramach inwestycji,
31 – linii kolejowych, na których wymieniono rozjazdy,
14 – województw zostało objętych inwestycją.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239