Powrót

Wytyczne obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci trakcyjnej.

„Wytyczne…” określają wymagania obowiązujące przy projektowaniu, wykonawstwie oraz odbiorze sieci trakcyjnej na modernizowanych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. W związku z powyższym osoby prawne i fizyczne zainteresowane pozyskaniem w/w „ Wytycznych …” proszę o składanie pisemnego zapotrzebowania na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Biuro Energetyki
03 - 734 Warszawa
ul. Targowa 74.

Szacunkowy koszt jednostkowy opracowania około 50 zł.
Ostateczny termin przyjmowania zapotrzebowań upływa 31marca br.