Powrót

Wygodniejsze przystanki i nowe tory na trasie Poznań – Czempiń

Pociągi z Poznania w stronę Wrocławia na odcinkach Czempiń – Mosina oraz Luboń – Poznań kursują już po zmodernizowanych torach. W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oddano do eksploatacji 30 km toru, oraz sieć trakcyjną zawieszoną na nowych konstrukcjach. Zakończyła się także modernizacja przystanków osobowych w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej oraz Poznaniu Dębcu. Nowe, wygodne perony o wysokości 76 cm już znacznie ułatwiają dostęp do pociągów. Zainstalowano na nich nowe oświetlenie, nowoczesne systemy nagłośnienia oraz tablice informacyjne. Perony są przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Dzięki pochylniom bez przeszkód mogą dostać się do pociągu osoby z wózkiem lub rowerem.
Nowe perony powstają również na przebudowywanych stacjach w Luboniu i Czempiniu. Wygodny dostęp zapewnią do nich windy.


Bezpieczne przejścia nad i pod torami

Na modernizowanym odcinku linii trwa również przebudowa wiaduktu kolejowego w Luboniu, na ul. Powstańców Wielkopolskich oraz budowa nowego przejścia pod torami na stacji Luboń.
W Drużynie Poznańskiej mieszkańcy zyskają bezpieczne przestronne przejście pod torami. Zaczęły się także roboty przy budowie wiaduktu drogowego w Łęczycy, który zapewni bezkolizyjny ruch drogowy i kolejowy. Na obiekcie będzie chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. 

W październiku br. planowane jest rozpoczęcie budowy oczekiwanego przez mieszkańców Poznania, wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Czechosłowackiej. Obiekt realizowany wspólnie z miastem, ułatwi znacznie ruch samochodowy i pieszy w dzielnicy Poznania.
Na modernizacji zyska również przyroda. Budowane nad torami pomiędzy Drużyną Poznańską a Iłowcem przejście dla zwierząt, zapewni im bezpieczne ścieżki. 

W ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III odcinek Czempiń – Poznań zmodernizowane zostaną jeszcze tory pomiędzy Luboniem a Mosiną, przystanki w Puszczykowie i Puszczykówku oraz stacja w Mosinie.
Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec 2015 r. 


Efekty

Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości jazdy pociągów, co pozwoli na jazdę pociągów z prędkością 160 km/h. Skróci się o 10 minut czas przejazdu pociągów osobowych z Czempinia do Poznania i potrwa zaledwie 35 minut. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego oraz komfort podróżowania.

Koszt projektu to 940,16 mln zł, z czego 667,16 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Budowa i przebudowa obiektów w liczbach.
7 mostów
8 przejść dla pieszych pod torami
17 przebudowanych przejazdów kolejowo – drogowych
3 wiadukty kolejowe
1 wiadukt drogowy
1 przejście dla zwierzątKontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: zbigniew.wolny@plk-sa.pl
T: +48 600 084 749
T: +48 61 633 14 49