Powrót

Wygodniej w wałbrzyskiej aglomeracji - modernizacja 2 stacji i budowa nowego przystanku

Wałbrzych Śródmieście 

Do końca 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują nowy przystanek w Wałbrzychu, na linii kolejowej z Wrocławia do Jeleniej Góry. Obiekt Wałbrzych Śródmieście, będzie położony w odległości niespełna dwóch km od stacji Wałbrzych Miasto w kierunku stacji Wałbrzych Fabryczny. Przystanek będzie częścią miejskiego zintegrowanego centrum przesiadkowego. Zaplanowana jest budowa dwóch peronów jednokrawędziowych o długości ok. 300 m i szerokości 3,5 m. Wysokość nowych peronów (76 cm) zapewni wygodny dostęp do pociągów. Oba perony będą połączone przejściem podziemnym i wyposażone w wiaty, oświetlenie, system dynamicznej informacji podróżnych. Windy ułatwią dostęp osobom o ograniczonej mobilności i podróżnym z cięższym bagażem. 


Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko 

W ramach tego samego zadania zostaną przebudowane dwie stacje w wałbrzyskiej aglomeracji - Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko. W Świebodzicach zostaną przebudowane: układ torowy, sieć trakcyjna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nowe perony, o długości 300 m, będą dostosowane do obsługi pociągów dalekobieżnych. Przebudowane tory zapewnią możliwość prowadzenia ruchu pociągów na stacji z prędkością do 60 km/h (ze względu na geometrię toru z i ograniczenia terenowe).

Również na stacji Wałbrzych Szczawienko zostanie przebudowany dotychczasowy układ torowy, umożliwiając ruch pociągów z prędkością do 100 km/h. Całkowicie zostanie wymieniona stara sieć trakcyjna, wraz z konstrukcjami wsporczymi. Stacja będzie wyposażona w nowe urządzenia sterowania ruchem. Komfort odprawy podróżnych poprawi przebudowany peron o długości 200 m, który będzie obsługiwał pociągi lokalne.

Roboty w ramach tego zadani obejmą również modernizację 8 obiektów inżynieryjnych – w tym 1 most i 1 wiadukt. Na pięciu przejazdach zostaną wymienione urządzenia zabezpieczające,  podnosząc poziom bezpieczeństwa ich użytkowników. 

Wartość całego zamówienia opiewa na 84 mln zł. Termin składania ofert upływa 11 maja br. Przewidziany okres realizacji wynosi od 32 do 35 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Roboty będą realizowane w ramach zadania:

Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 668 679 414
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl