Powrót

Wygodniej dla pasażerów na stacji Opoczno Południe

W Opocznie wygodniejszą obsługę podróżnych uzupełni nowy 300 m peron, wyposażony będzie w wiaty, ławki, tablice informacyjne, funkcjonalne oświetlenie oraz antypoślizgową nawierzchnię. Zgodnie ze standardami będzie również dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli wygodnie przejść między peronami oraz dojść do parkingów.

Nowy peron zapewni sprawniejszą obsługę pociągów na stacji. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy przepustowość linii - pozwoli na kursowanie większej liczby pociągów. Wzrośnie też poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym dzięki wymianie torów i rozjazdów. Przez stację Opoczno Południe składy będą mogły jechać ponad 160 km/h.

Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” prowadzona będzie w formule „projektuj i buduj”, planowana jest w latach 2017- 2019. Szacowany koszt inwestycji to ok. 88 mln zł. 


Lepszy dostęp do kolei w Opocznie i Włoszczowie 

Uruchomiona w grudniu 2014 r. stacja Opoczno Południe zapewnia lepszy dostęp do transportu kolejowego, nie tylko mieszkańcom Opoczna, ale także podróżnym z pobliskich miejscowości. Po wykonaniu prac wzrosną możliwości stacji w zakresie obsługi podróżnych. To bezpośrednie i szybkie połączenia z Warszawą, Krakowem, Katowicami czy Wrocławiem. Obecnie w ciągu doby zatrzymuje się na niej ponad 30 pociągów. 

Do końca maja 2018 r. powstanie również drugi peron na stacji Włoszczowa Północ (pierwszy powstał w 2006 r.). Oba rozwiązania ułatwią komunikację regionalną i międzyregionalną w Polsce.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239