Powrót

Wręczono nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu kolei dużych prędkości

Podczas debaty Centrum Prasowym Foksal w dniu 1 grudnia 2011 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości
pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury. Konkurs przeprowadzono w kategorii prac magisterskich, obronionych na uczelniach na obszarze RP od 1 października 2010 r.
do 30 września 2011 r. na ocenę co najmniej dobrą, w szczególności w tematyce zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości albo aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami. Wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom:
  • Dariuszowi Bartosińskiemu za pracę magisterską pt.: "Analiza wpływu planowanej Kolei Dużych Prędkości PKP - Y na wybrane elementy środowiska z wykorzystaniem narzędzi GIS".
  • Wojciechowi Gawędzie za pracę magisterską pt.: "Wpływ Kolei Dużych Prędkości na warunki ruchu w korytarzu transportowym".
  • Kindze Grębosz za pracę magisterską pt.: "Koncepcyjny projekt szybkiego pociągu pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce".
Była to już druga edycja konkursu organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego.  

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. + 48 22 473 24 42

r.kuczynski@plk-sa.pl

Projekt 7.1-26 „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości" ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.