Powrót

Wraca ruch pociągów na linię z Olsztyna do Szczytna

Na linii kolejowej Olsztyn – Szczytno skończył się etap najbardziej uciążliwych prac dla pasażera. Całodobowe zamknięcia torów i intensywne prace na tym odcinku trwały od 7 maja do 30 listopada, przez cały ten czas pasażerowie korzystali z autobusowej komunikacji zastępczej.30 listopada odbywały się jazdy próbne pociągów po zmodernizowanym torze, a od1 grudnia pociągi będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy pociągów. Do końca realizacji inwestycji nie będzie już utrudnień dla pasażerów. Wykonawca będzie prowadził prace wykończeniowe nocą, w przerwie ruchu pociągów.     W ramach dotychczasowych prac została położona nowa nawierzchnia kolejowa na odcinku od Olsztyna do Szczytna. Wymieniono nawierzchnię na przejazdach kolejowo-drogowych i poprawiono stan dróg dojazdowych. W trakcie realizacji są jeszcze prace związane z modernizacją obiektów mostowych, głównie przepustów kolejowych. Przebudowano perony w miejscowości Klewki, Marcinkowo, Pasym, Grom i Szczytno, zainstalowano nowe oświetlenie na peronach i przejazdach, na 7 przejazdach kolejowych zabudowano urządzenia sygnalizacji przejazdowej. Jeszcze przez 2 tygodnie będą trwały ostatnie próby eksploatacyjne urządzeń na przejazdach. Wprowadzenie prędkości docelowej 100 km/h nastąpi w 2013 r. w ramach aktualizacji rozkładu jazdy.I etap inwestycji zakończy się w marcu 2013 r. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla II etapu inwestycji (budowa nowej linii kolejowej do Szyman, budowa peronu przy terminalu lotniczym oraz LCS w Szczytnie). Realizacja II etapu planowana jest w latach 2014-2015Najważniejszym efektem inwestycji będzie połączenie kolejowe Olsztyna z lotniskiem w Szymanach oraz osiągnięcie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego około 45 minut. Dzięki realizacji projektu będzie możliwość zwiększenia prędkości pociągów na odcinku Olsztyn - Szczytno z 70 km/h do 100 k/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman do 110 km/h. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej odcinka z Olsztyna do Szyman przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną. Informacje dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie
Oddział w Gdańsku
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl tel. +48 58 721 92 07


Rzecznik Prasowy:
Maciej Dutkiewicz
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl 
tel. +48 47 336 40

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013