Powrót

Województwo łódzkie zyskuje rozwój sieci kolejowej

"Miasto centralnie położone na mapie Polski powinno być również centralnym punkiem na sieci kolejowej" – mówił Zbigniew Szafrański prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 10 maja w Łodzi na spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych województwa. Obecnie województwo ma specyficznie ukształtowaną sieć kolejową, gdyż główne linie przechodzą obok Łodzi. Dwa powiązane ze sobą projekty: budowy linii dużych prędkości oraz zmodyfikowany projekt modernizacji linii Warszawa – Łódź umożliwią stworzenie w Łodzi węzła, który polaczy główne szlaki kolejowe kraju.

Trasa kolei dużych prędkości nie mogłaby iść przez Łódź bez modyfikacji projektu Warszawa – Łódź, tzn. przy pozostawieniu na powierzchni połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Widzew. Przy projekcie polaczeń związanych z łódzkim węzłem kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z urzędem marszałkowskim i urzędem miejskim. Realizacja przedsięwzięcia sprawi ze miasto będzie centralnym punkiem na trasach kolejowych: północ południe i wschód zachód. Uwzględnia się również połączenie z dworcem autobusowym i komunikacją miejską. "Będzie to prawdziwy węzeł intermodalny dla podróżnych" – mówił Zbigniew Szafrański.

Obecnie trwają prace modernizacyjne na trasie Warszawa – Łódź. Rozkład jazdy uwzględnia związane z tym ograniczenia i trudności. Przyjęto m.in. urealniony czas przejazdu i założenie, że w godzinach rannych priorytet będą miały pociągi z Łodzi do Warszawy, a popołudniu w kierunku przeciwnym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trwają prace na linii Łowicz – Zgierz. Realizacja tego zadania usprawni komunikację w ruchu pasażerskim i towarowym. Prędkość może wzrosnąć nawet do 100 km/h. Drugim projektem z RPO jest utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Przedsięwzięcie poprawi jakość i bezpieczeństwo usług w przewozach pasażerskich. Stworzenie dogodnych punktów przesiadkowych z kolei na komunikacje miejską uatrakcyjni również transport publiczny.

PKP PLK S.A. współpracuje z urzędami marszałkowskimi, które są organizatorami transportu publicznego na swoim terenie. Witold Stępień marszałek województwa łódzkiego pozytywnie ocenił współpracę z zarządcą infrastruktury i zapewnił o dalszym współdziałaniu i wsparciu, w ramach środków UE, zadań, które sprzyjają integracji regionu.

Łódzka konferencja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na temat perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej była spotkaniem z posłami na Sejm RP, prezydentami miast, starostami i wójtami z kolejnego województwa. Poprzedziła ja konferencja prasowa prezesa Zbigniewa Szafrańskiego i marszałka Witolda Stępnia.

   

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 


Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa łódzkiego"
Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi