Powrót

Wkrótce pięć kolejnych wiaduktów na LCS Ciechanów

Budowa pięciu wiaduktów jest kolejnym kontraktem na terenie Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów. Na odcinku ponad 61 km, w ramach siedmiu przetargów powstanie 31 wiaduktów wraz niezbędną infrastrukturą drogową. Objęte umową wiadukty, których wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A., będą zlokalizowane w miejscowościach:

1. Wiadukt kolejowy na terenie wsi Bieńki Karkuty w gminie Sońsk w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn.
2. Wiadukt drogowy ciągu drogi gminnej nr 120931 na terenie wsi Bieńki Karkuty.
3. Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej na terenie wsi Bardony w gminie Ciechanów.
4. Wiadukt drogowy na terenie wsi Mieszki - Różki / Mieszki Atle w ciągu drogi gminnej.
5. Wiadukt drogowy dla ciągu pieszo-rowerowego na terenie miasta Ciechanów w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn.

Budowa wiaduktów będzie trwała 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W postępowaniu przetargowym brały udział 4 firmy, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Eurovia Polska S.A. na kwotę 23 762 914,07 PLN netto.

 

 

www.pois.gov.pl


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

   

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl