Powrót

Większe możliwości przewozu towarów w Katowickim Węźle Kolejowym

Od 15 grudnia zostanie przywrócony ruch pociągów towarowych na odcinku Katowice Ligota - Tychy. Przewiduje się ok. 20 pociągów na dobę.

Pociągi towarowe skorzystają z nowych możliwości. Przez Katowicki Węzeł Kolejowy z północy i południa pojadą z pominięciem stacji Katowice, głównie przez Katowice Ligotę – Katowice Ochojec – Katowice Murcki – Katowice Kostuchnę – Tychy (po linii nr 142). Dzięki temu odciążona będzie linia łącząca Katowice z Tychami (nr 139, czyli będzie mogło pojechać więcej pociągów pasażerskich. Linia 142 stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z północy województwa w kierunku południowym. Trasa zapewnia bezpośrednie połączenia z Jaworznem Szczakową, Mysłowicami i Gliwicami dla ruchu towarowego, bez konieczności przejazdu przez stację Katowice.

Prace zlecone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii z Katowic Ligoty do Tychów rozpoczęły się w I kwartale 2018 roku. Zakończenie zaplanowane jest do końca 2019 roku.

W ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska” o wartości 50 mln zł, wymieniono 14 km torów, 15 km sieci trakcyjnej oraz 11 rozjazdów. Wyremontowano też 15 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukt nad DK81 w Katowicach Ligocie i most nad rzeką Mleczną w Katowicach. Dzięki przeprowadzonym pracom prędkość pociągów towarowych wzrośnie dwukrotnie, z 40 do 80 km/h. Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa, dzięki przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych.

Wracają pociągi. Stop! przed każdym przejazdem

Pociągi wracają na linię kolejową. Kierowcy, rowerzyści i piesi nie powinni ignorować bezpieczeństwa i ostrożnie przekraczać przejazdy oraz dostosować się do przepisów ruchu drogowego.

Na linii Katowice Ligota - Tychy jest 10 przejazdów. Na terenie Katowic 9: na ul. Gen. Waltera Jankego, ul. Cegielniana, ul Kołodzieja, ul. Boya – Żeleńskiego, ul. Podleśna, ul. Saska, ul. Zaopusta oraz trzy przejazdy leśne. Przez przejazd w ciągu ul. Jankego nie kursowały pociągi w ostatnich 4 latach, a ruch na pozostałych przejazdach prowadzony był sporadycznie.

Dla zwrócenia uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu toru i drogi PLK planują akcje informacyjne. W ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” prowadzone są spotkania edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz akcje prewencyjne na przejazdach (w tym „Bezpieczne piątki” w wakacje i przed świętami). Są działania w mediach oraz kolportaż materiałów informacyjnych. Ważną akcją było znakowanie przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z dodatkowymi informacjami pozwalającymi na szybką reakcję, szczególnie, gdy na przejeździe znajdzie się unieruchomiony samochód.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571