Powrót

Więcej towarów na przebudowanej stacji Gliwice Port

Prace wykonane na stacji Gliwice Port do grudnia 2018 r. znacząco poprawiły warunki przewozu ładunków. Po przebudowie powstał nowy, funkcjonalny układ torów, z możliwością płynnego wjazdu i wyjazdu z bocznic. Zwiększyła się przepustowość stacji i możliwość obsługi składów towarowych. Teraz ze stacji mogą korzystać dłuższe pociągi do 750 m. Zapewniono lepszą obsługę Śląskiego Centrum Logistyki, a także transport węgla i towarów Odrą. Więcej ładunków z torów będzie mogła przejąć żegluga, korzystająca z Kanału Gliwickiego i Odry.

Port w Gliwicach, uważany jest za najnowocześniejszy port śródlądowy w kraju. To główny punkt obsługujący Śląskie Centrum Logistyki i ładunki transportowane drogą wodną - Kanałem Gliwickim. Projekt PLK zakładał całkowitą przebudowę układu torowego stacji i połączenie go z torami dojazdowymi do bocznic, by składy towarowe miały lepszy dojazd do miejsca przeładunku na transport rzeczny.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2017 r. kompleksowo przebudowały stację. Ułożono prawie 9 km nowych torów, a także 16 rozjazdów z elektrycznym ogrzewaniem, co zapobiega zalodzeniu urządzeń zimą. Remont objął tory, które łączą stację Gliwice Port z linią Gliwice – Kędzierzyn Koźle (linia 137). W ramach inwestycji wymieniono sieć trakcyjną. Teren stacji zyskał również nowe oświetlenie.

Nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zamontowano w przebudowanej nastawni. Zmienione wyposażenie znacznie ułatwi pracę dyżurnym ruchu. Urządzenia zwiększą również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Na inwestycję „Przebudowa stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości min. 800 m”. przeznaczono ponad 32 mln zł. Była finansowana ze środków budżetowych.

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 192