Powrót

Więcej pieniędzy na inwestycje w linie kolejowe

- Porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie są naszym oknem na świat. Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów zwiększająca środki finansowe na poprawę dostępu koleją do tych portów, jeszcze szerzej otwiera to okno i umożliwia dalszy dynamiczny rozwój polskich portów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Zwiększenie budżetu Krajowego Programu Kolejowego do prawie 70 mld zł świadczy o zaufaniu do działalności, jaką prowadzimy modernizując linie kolejowe – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

- Dzięki aktualizacji KPK spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA będzie mogła dokonać wyboru wykonawców i jeszcze w bieżącym roku rozpocząć pracę budowlane w portach morskich i na linii Poznań- Szczecin - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Zmiana Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Na realizację KPK do 2023 r. przeznaczonych jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł, w tym:
•    1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.
Środki zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową wiodącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty:
Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;
Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;
Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.
•    1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie ww. projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.