Powrót

Wideokonferencja i ankiety mieszkańców pomogą w przygotowaniu kolejowej obwodnicy Białegostoku

Stacja Białystok, Tomasz Łotowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

W czwartek 19 sierpnia w związku z realizacją studium wykonalności dla zadania „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały dla mieszkańców, zainteresowanych osób oraz organizacji i samorządów spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji.

Kolejarze przedstawili dotychczasowe działania związane z planowaną budową kolejowej obwodnicy oraz pięć aktualnie analizowanych wariantów realizacyjnych. Spotkanie miało otwarty charakter. Na pytania uczestników w formule on-line odpowiadali przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Uzupełnieniem informacji uzyskanych na wideospotkaniu będą ankiety, które można składać do 12 września br. Opinie zostaną przeanalizowane i będą brane pod uwagę podczas opracowywania wariantów Północnej Obwodnicy Białegostoku.

Budowa kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku pozwoli na lepszą ofertę podroży aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych oraz usprawnienie ruchu kolejowego. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. zależy na wypracowaniu rozwiązania akceptowanego przez mieszkańców już na etapie wstępnych prac studialnych. Pozwoli to na wzmocnienie najbardziej ekologicznego środka transportu – kolei.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239