Powrót

Widać postęp prac na modernizowanej linii kolejowej Siedlce - Terespol

- Dzięki projektom Krajowego Programu Kolejowego, realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwiększają się możliwości komunikacyjne w województwie lubelskim. Modernizacja linii E20 od stacji Biała Podlaska do Terespola to jedna z trzech najważniejszych dla regionu inwestycji. Mieszkańcy zyskają dobre dojazdy do pracy i szkoły. Kolej stanie się konkurencyjna w stosunku do innych środków transportupowiedział  Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Na stacji Biała Podlaska przygotowywane są nowe perony i bezpieczne dojście do pociągów.  Wykonawca zakończył rozbiórki i wywóz starych materiałów. Równocześnie rozpoczęła się budowa nowego przystanku Biała Podlaska Rozrządowa. Przygotowany jest teren pod perony i tory. Szykuje się budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Lubelskiej. To ważne i bezpieczne rozwiązanie, które zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Nowy obiekt będzie miał 4,6 m. wysokości i zapewni sprawną komunikację także dużym pojazdom. 

- Modernizacja linii kolejowej na trasie  E20 na odcinku od stacji Biała Podlaska do Terespola to tworzenie bezpiecznej i sprawnej sieci kolejowej. Modernizowane stacje Biała Podlaska, Małaszewicze, Terespol i nowy przystanek Biała Podlaska Rozrządowa realnie zwiększają możliwość dostępu mieszkańców do kolei. To także polski odcinek kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Zachodniej Europy, którego obsługa będzie wymierną korzyścią dla okolicznych przedsiębiorców powiedział Tomasz Gontarz, pełnomocnik ds. rozwoju infrastruktury kolejowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Na stacji Biała Podlaska zdemontowano ponad 24 km torów oraz sieci trakcyjnej. Wykonawca rozpoczął prace nad konstrukcją nowego przejścia podziemnego. Powstają fundamenty szybów windowych i schodów. Na przejście podziemne wykorzystane będzie około 120 ton stali. Pracuje ciężki sprzęt, m.in.: koparki, wywrotki oraz dźwigi. Wykonawca przygotował do zabudowy 17 nowych rozjazdów, ponad 31 km szyn, ok. 30 tys. podkładów i 1300 betonowych elementów w kształcie litery L tzw. „elek”, do budowy nowych peronów. 

- Modernizacja w Białej Podlaskiej jest bardzo ważna dla mieszkańców. Wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. wybudujemy bezkolizyjne skrzyżowanie na przecięciu torów z ulicą Lubelską. Będzie bezpieczniej, a kierowcy nie będą musieli czekać przed przejazdem kolejowo-drogowym. Parametry nowego obiektu umożliwią sprawną komunikację nawet dużych samochodów ciężarowychpowiedział Dariusz Stefaniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska. 

W Małaszewiczach gotowy jest już nowy peron z  antypoślizgową nawierzchnią i liniami dla osób słabo widzących. Zamontowano dwie wiaty oraz oświetlenie i oznakowanie. Ułożone są nowe tory i zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Trwa budowa drugiego peronu. Wykonawca ustawił już ściankę peronu. Kontynuowane są rozbiórki starych torów i gromadzony materiał do modernizacji. 

Na stacji Terespol zdemontowano częściowo dwa perony, ponad 5 km torów i sieć trakcyjną. Rozpoczęły się prace przy przebudowie przejścia podziemnego. Obiekt będzie wyposażony w windy, które ułatwią obsługę osobom o ograniczonej mobilności. Trwa ustawianie słupów trakcyjnych. Demontowane są stare tory. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne oraz odwodnieniowe.

Po zakończeniu modernizacji, w sierpniu 2020 roku poprawi się komfort podróży i skróci się czas przejazdu między Białą Podlaską a Terespolem. Pociągi osobowe będą jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Mieszkańcy Białej Podlaskiej skorzystają z nowego przystanku Biała Podlaska Rozrządowa, usytuowanego w pobliżu nowych osiedli mieszkaniowych i kampusu szkoły wyższej. Nowy wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 Lublin – Biała Podlaska usprawni ruch drogowy. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwiększy bezpieczeństwo podróżnych oraz bezpieczeństwo przewozu ładunków. 

Efektem modernizacji będzie też poprawa ochrony środowiska. Kolej, dzięki coraz lepszym możliwościom będzie konkurencyjna w stosunku do innych środków transportu.

Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Łączną wartość projekty wynosi 555, 5 mln PLN, a kwota dofinansowania 546,4 mln PLN.

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada 
za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414