Powrót

Wiadukt w Działdowie gotowy na osiem miesięcy przed terminem!

Pierwsze prace przygotowawcze dotyczące budowy wiaduktu przy ul. Lidzbarskiej rozpoczęto w zeszłym roku, ale szczególnie intensywne roboty budowlane prowadzone były od kwietnia do listopada tego roku. Rozpoczęcie prac przy budowie tego wiaduktu było uzależnione od zakończenia innego obiektu - wiaduktu kolejowego przy ul. Kochanowskiego, pod którym w trakcie prac odbywał się lokalny ruch samochodowy.

Prace związane z budową wiaduktu drogowego rozpoczęły się od wykonania podpór a następnie budowy żelbetowych przyczółków i filarów. Po pracach przygotowawczych wykonawca przystąpił do montażu przęseł, począwszy od strony skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły. Ostatecznie pod koniec lipca zakończono montaż 6 przęseł stalowo - betonowych. Następnie prowadzone były prace zbrojeniowe oraz betonowanie płyty, a także elementów wyposażenia obiektu.  Długość wiaduktu wynosi 184,3 m a szerokość przęseł 12,5 m.

W efekcie wiadukt drogowy przy ul. Lidzbarskiej został oddany do eksploatacji jeszcze w grudniu tego roku, na osiem miesięcy przed zaplanowanym terminem zakończenia robót. To bardzo ważna inwestycja dla poprawy komunikacji pomiędzy obiema częściami Działdowa. Nowy wiadukt zapewnia płynny i przede wszystkim, bezkolizyjny ruch tranzytowy przejeżdżających jedną z trzech dróg wojewódzkich przebiegających przez Działdowo. Ma to podstawowe znaczenie dla ruchu samochodów służb ratowniczych oraz dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, obszar LCS Działdowo współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje dla mediów: 
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900