Powrót

Warszawa Powązki - szybko rośnie nowy przystanek

Widać konstrukcję nowego przystanku Warszawa Powązki. Na peronie układana jest antypoślizgowa nawierzchnia. Zainstalowane zostały stalowe elementy długiej wiaty. Budowane są schody i szyby windowe nowej kładki. Od strony Woli wyrównywana jest skarpa pod budowę drugiego peronu. Na plac budowy dowożone są kolejne elementy nowego przystanku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują, że jeszcze w tym roku Warszawa Powązki zapewni podróżnym dodatkowy dostęp do kolei.

Przystanek Warszawa Powązki jest budowany w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”, o wartości ponad 200 milionów złotych, który współfinansowany jest z mechanizmu CEF – Łącząc Europę.

Od października zeszłego roku podróżni korzystają z „nowej” linii obwodowej

Zupełnie nowym przystankiem na mapie stolicy jest Warszawa Koło przy ulicy Obozowej. Wygodne dojście na perony zapewniają windy i pochylnie. Przystanek jest wyposażony w wiaty, oświetlenie, nagłośnienie i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Podobny standard obsługi mają przystanki Warszawa Młynów, Warszawa Wola i 8 peron Warszawy Zachodniej. Wszystkie umożliwiają sprawne dojazdy do pracy i do szkoły. Większe możliwości komunikacyjne zyskają mieszkańcy koło przystanku Warszawa Młynów, kiedy wybudowana zostanie druga linia metra. Młynów będzie wygodnym węzłem przesiadkowym miedzy koleją a innymi środkami transportu.

Kontakt dla mediów:

Karol Jakubowski
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.