Powrót

Warmińsko-mazurskie plany kolejowe

Główną osią komunikacyjna województwa jest linia Korsze – Olsztyn – Ostrołęka – Iława z prędkością 100 km/h. Tylko 2 % linii w regionie ma prędkość poniżej 40 km/h. W zachodniej części przebiega modernizowana linia Warszawa – Gdynia E 65/C-E 65. To trasa zmieniająca obecnie standard do 160, a nawet 200 km/h w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dobiegają końca procedury przetargowe na LCS Iława i LCS Malbork. Rozpoczęcie prac nastąpi jesienią 2011 r. i będzie się wiązało z utrudnieniami – jazdą po jednym torze i wydłużeniem czasu przejazdu. Już na tej linii ograniczono ilość pociągów.

Pozytywne efekty modernizacji E 65 będą odczuwalne w 2012 r., a w 2014 czas przejazdu na trasie Olsztyn Warszawa będzie możliwy w ok. 2,5 h. "Trzeba pamiętać, że konieczne są środki na utrzymanie zmodernizowanych tras, aby nie powtórzył się cykl degradacji linii i stopniowego ograniczania prędkości do 120, 100, 80 km/h" – podkreślał prezes PKP PLK S.A.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie województwa w latach 2011-2013 realizowany jest projekt: "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Szczytno – Szymany jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem." Polaczenie zapewni przejazd w czasie ok 40 min. Zdaniem prezesa PKP PLK S.A. zamierzenie powinno uwzględniać przede wszystkim intensywne wykorzystanie linii w ruchu regionalnym. "Należy zweryfikować lokalizacje przystanków przede wszystkim według obecnych potrzeb mieszkańców" – mówił Szafrański.

Połączenie Olsztyn – Białystok, ze względu na brak elektryfikacji na odcinku Korsze – Ełk wymaga dwukrotnej zmiany lokomotyw. PKP PLK S.A. zakładają możliwość elektryfikacji trasy w momencie, gdy pozwolą na to warunki do budowy podstacji. Obecnie zewnętrzną siec energetyczna jest zbyt słaba.

W konferencji „Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa mazursko-warmińskiego” zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczyli posłowie na Sejm RP, wicemarszałek, członek zarządu województwa, zastępca prezydenta Olsztyna oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. W dyskusji poruszano rm.in. zagadnienia przebiegu trasy Rail Baltica, elektryfikacji odcinka Korsz- Ełk, bezpieczeństwa na przejazdach-kolejowo drogowych, przejść granicznych i możliwości wznowienia i utrzymania ruchu na liniach nieeksploatowanych.

Olsztyńskie spotkanie było dziewiątym z cyklu kontaktów PKP PLK S.A. z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych w województwach. Tradycyjnie konferencję poprzedziło spotkanie prezesa Zbigniewa Szafrańskiego z dziennikarzami.

   

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 


Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego"


Więcej w dziale:Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi