Powrót

W Skarżysku Kamiennej PLK wspiera kształcenie przyszłych kolejarzy

W Skarżysku Kamiennej ośmioro uczniów z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych skorzysta ze stypendiów. Obecnie współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami ponadgimnazjalnymi dotyczy czternastu placówek: w Lublinie, Małaszewiczach, Szczecinie, Sosnowcu, Skarżysku Kamiennej, Łodzi, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Krakowie, Żarowie, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowskich Górach, Chorzowie i Nowym Sączu. W klasach  o profilu  kolejowym kształci się ponad 500 osób. W 2014 roku planowane jest zawarcie 88 umów stypendialnych. 

Ukończenie szkoły w specjalności „kolejowej” znacznie skracają proces przygotowania do zawodu kolejarza. Oferują one naukę na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowych oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Stypendystom, po zakończeniu nauki, Spółka gwarantuje zatrudnienie. Już w bieżącym roku PLK planuje w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu, zatrudnić przygotowane osoby w zespołach utrzymania i diagnostyki drogi kolejowej oraz w zespołach inżynierii ruchu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają placówki w staraniach o utworzenie kierunków kolejowych, m.in. przy opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, wyposażaniu pracowni w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnianiu pracowników PLK w charakterze wykładowców.

Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego, by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239