Powrót

W portach Szczecin i Świnoujście poprawi się transport kolejowy

Efektem prac będzie sprawniejsza obsługa towarów w portach, możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów. Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście - infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski i niektóre tory Portu Handlowego Świnoujście. 

- Do 2020 roku PLK zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację trasy Bydgoszcz - Trójmiasto. Nowe inwestycje o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków, czyli uzyskamy zakładany efekt - wzrośnie konkurencyjności przewozów towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

W Szczecinie i Świnoujściu przebudowane będzie ok. 160 km torów, 2 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury. Zmieni się i unowocześni system sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia telekomunikacyjne. Podobne prace na ok. 5 km torów będą wykonane na obszarze terminala kontenerowego Ostrów Grabowski. W Porcie Handlowym Świnoujście planowana jest budowa trzech torów zdawczo-odbiorczych o długości ok. 2 km.

Ogłoszony 31 sierpnia br. przetarg obejmuje m.in. opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej projektu, a także opracowanie materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wnioski w przetargu można składać do 10 października. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017 – 2020. 


Już szybciej i wygodniej do Portu w Gdańsku

Dzięki inwestycji PLK za 370 mln złotych znacząco poprawiła się przepustowość linii kolejowej do Portu w Gdańsku. Od września pociągi po nowym moście na Martwej Wiśle jeżdżą po dwóch torach, z prędkością nawet 100 km/h, co podniosło sześciokrotne przepustowość szlaku. 124-metrowy nowy most na Martwej Wiśle pozwala na przejazd do 180 składów w ciągu doby. CEF (Łącząc Europę) to nowy instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2014-2020. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Aplikacje beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła złożone przez PLK projekty m.in. projekt na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

 

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"