Powrót

W mniej niż 3 godziny z Warszawy do Trójmiasta

Krótka podróż

Nowe tory umożliwią komfortową podróż pociągiem z Warszawy do Gdańska w 2 godziny i 58 minut. Taki czas przejazdu będzie obowiązywał od grudnia 2014 roku. W porównaniu z obecnym rozkładem jazdy oznacza to skrócenie czasu podróży co najmniej o godzinę. Zakładany czas przejazdu pod koniec 2015 roku będzie jeszcze krótszy – 2 godziny i 37 minut.


Półtora miliona nowych podkładów

Modernizacja linii z Warszawy do Gdyni wiązała się z rozbiórką całej infrastruktury kolejowej i budową jej od nowa. Pociągi przyśpieszą, początkowo do 160 km/h, a docelowo do 200 km/h. Będzie to możliwe między innymi dzięki kompleksowej przebudowie 842 km torów, montażowi 820 rozjazdów i budowie 600 mostów, wiaduktów i przepustów. Prace torowe zostały przeprowadzone przez  PLK na niespotykaną w historii skalę. Modernizacja torów wymagała zamontowania około 1,5 miliona podkładów. Ostatnie roboty, wymagające ułożenia ok. 15 km torów, prowadzone są w okolicach Malborka i Iławy i na stacji Gdańsk Wrzeszcz. Na pozostałych odcinkach trasy pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach z prędkością do 160 km/h. 


Lepsza obsługa pasażerów

Modernizacja objęła również 153 perony, które zostały podwyższone i wyposażone w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Każdy został dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z wind lub pochylni. Wszystkie przystanki, stacje i przejścia podziemne zostaną objęte monitoringiem. 


Wyższe bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Na zmodernizowanej magistrali wzrośnie również poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  Na całej długości linia zostanie wyposażona w europejski system sterowania ruchem kolejowym – ERTMS (ang.- European Rail Traffic Management System). PLK planują, że w 2015 roku, na odcinku ok. 200 km system przekazujący drogą radiową sygnały z semaforów do kabiny prowadzącego pociąg, pozwoli na bezpieczną jazdę z prędkością do 200 km/h. Część zadań maszynisty będzie odbywała się automatycznie – system będzie wspomagał przyśpieszanie i hamowanie. Wzrośnie również bezpieczeństwo na styku dróg i linii kolejowej. Kierowcy skorzystają z około 100 nowych, całkowicie bezpiecznych dwupoziomowych skrzyżowań, które powstały w miejscu przejazdów kolejowych. 

Modernizacja trasy Warszawa – Gdynia jest w współfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowy na roboty finansowane z tego źródła PLK podpisywała od 2011 roku. Rok 2014 przyniesie zakończenie prac na torach, zaś w roku 2015 będzie montowany system ERTMS. Te prace nie wpłyną na ruch kolejowy. Łączny koszt inwestycji sięga 8,8 mld zł.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177