Powrót

W maju koniec prac na linii Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie

Między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim gotowych jest już 51 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 72 rozjazdy. Ostatni etap prac prowadzony jest na stacji Gniewkowo. W drugiej połowie roku po odnowionych torach pociągi pasażerskie rozwiną prędkość do 120 km/h, zaś towarowe do 100 km/h. Dzięki inwestycji czas podróży koleją z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego skróci się o ponad 20 minut. Tym samym szybciej pojedziemy w kierunku Torunia czy Olsztyna. 

W celu poprawy bezpieczeństwa, montowana jest nowoczesna, samoczynna sygnalizacja na 23 przejazdach kolejowo-drogowych. Pojawią się dodatkowe zabezpieczenia w postaci sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych i półrogatek. Dodatkowo 5 przejazdów zostanie wyposażonych w kamery, umożliwiające rejestrację stanu aparatury, wykrywanie nieprawidłowości oraz monitoring terenu.

Rewitalizowany odcinek Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie jest fragmentem blisko 400-kilometrowej linii kolejowej nr 353 łączącej Poznań Wschód z miejscowością Skandawa, położoną przy granicy z Rosją. Odnowienie tej trasy jest kluczowe dla usprawnienia przewozów w ciągu Inowrocław – Toruń – Iława – Olsztyn. Zakończenie inwestycji na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie planowane jest w maju 2015 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ostatnich latach realizują w województwie kujawsko-pomorskim projekty na kwotę blisko 1 mld zł. Inwestycje nie tylko skrócą czas przejazdu pociągów i poprawią komfort podróży, ale także zwiększą przepustowość tras oraz podwyższą bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Do końca 2015 roku zostanie wyremontowanych łącznie blisko 400 kilometrów torów, ponad 270 rozjazdów oraz 200 przejazdów.

Docelowe założenia rewitalizacji w liczbach:
  • 167 km wyremontowanych torów,
  • 75 wymienianych rozjazdów, 
  • 55 wyremontowanych przejazdów,
  • 16 zrewitalizowanych obiektów inżynieryjnych,
  • 6 odnowionych wiaduktów kolejowych i 1 most, 
  • 8 wyremontowanych przepustów.Projekt „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)” POIiŚ 7.1-68 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414