Powrót

W Lublińcu nowy wiadukt kolejowy zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację

Przejazd kolejowo-drogowy w Lublińcu, samochody oczekują przed zamkniętymi rogatkami, na przejeździe pociąg, fot. Katarzyna Głowacka

Bezkolizyjne skrzyżowanie na kolejowej trasie, którą przejeżdża ok. 160 pociągów na dobę zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Nowy obiekt, który zamierzają zbudować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miasto Lubliniec, będzie udogodnieniem dla mieszkańców, gdyż usprawni komunikację drogową i skróci czas przejazdu na drugą stronę torów.

List intencyjny, podpisany dziś między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Miastem Lubliniec umożliwi wspólną budowę wiaduktu kolejowego w miejscu przejazdu w poziomie szyn. To skrzyżowanie ulicy Częstochowskiej z dwiema liniami kolejowymi: Kielce – Fosowskie (linia 61) i Kalety - Wrocław Mikołajów (linia 143). Inwestycja ma objąć budowę bezkolizyjnego skrzyżowania oraz prace w obszarze przyległego układu drogowego. Pod wiaduktem ma być droga, chodnik i ścieżka rowerowa.

List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie w najbliższych dwóch latach. Realizacja inwestycji planowana jest w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027.

Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571