Powrót

W czerwcu sprawniejsze podróże na trasie Wrocław – Jelenia Góra

Pociąg Regio wjeżdża do tunelu od wschodniej strony (od Janowic Wielkich).

Linia kolejowa Wrocław – Jelenia Góra jest ważna w systemie połączeń lokalnych, wojewódzkich i krajowych. Realizacja inwestycji w tunelu k. Trzcińska zwiększy możliwości organizacji połączeń. Poszerzenie tunelu pozwoli na równoczesny przejazd przez tunel dwóch pociągów z prędkością do 120km/h, co dotychczas było niemożliwe.

Konstrukcja tunelu już gotowa

Dziewiętnastowieczny, 300 metrowy obiekt został odnowiony i poszerzony z ok. 8,3 m do 11 m. Kamienną obudowę wewnątrz tunelu zastąpiła mocniejsza żelbetowa konstrukcja. Ściany są już zabezpieczone przed korozją. Portale obiektu zostały oczyszczone i odbudowane. Prace zrealizowano w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Inwestycja prowadzona w nowoczesnej technologii tzw. „tunel w tunelu” pozwoliła na ograniczenie do minimum zmian w komunikacji. Obudowa konstrukcji wprowadzonej do obiektu tworzy wolną przestrzeń do bezpiecznego ruchu pociągów bez zabudowy dodatkowych osłon toru. Takie rozwiązanie zapewniło możliwość prowadzenia robót i przejazdu ponad 30 pociągów dobowo. Ostatni etap prac wymaga zamknięcia tunelu dla ruchu kolejowego. W 6 tygodni zostaną położone nowe tory oraz zamontowana sieć trakcyjna. Roboty realizowane są 24 godziny na dobę.

Zmiany w komunikacji

Od 22 kwietnia do 4 czerwca zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Janowice Wielkie - Jelenia Góra. Informacje o ZKA są dostępne na stacjach i przystankach, Portalu Pasażera oraz stronach przewoźników.

Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to ok. 130 mln zł (środki budżetowe i z dokapitalizowania). Termin zakończenia prac to czerwiec 2024 r.

Tunel między Trzcińskiem a Wojanowem powstał w II poł. XIX w. Liczący 293 m obiekt znajduje się pod wzniesieniem Góry Tunelowej (440 m n.p.m.) na terenie Wzgórz Dziwiszowskich kilkanaście kilometrów od Jeleniej Góry. Obiekt jest ważny w przewozach pasażerskich. Połączenia towarowe na tej linii kolejowej zapewniają także obsługę kopalni surowców skalnych.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229