Powrót

W Chrzanowie sprawniejsze bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo - drogowe

Chrzanów - wiadukt ul. Zbożowa, pod obiektem przejeżdżą auto, górą jedzie pociąg fot. Szymon Grochowski

Dzięki inwestycji PLK w Chrzanowie przebudowa obejmuje siedem wiaduktów. Przebudowano wiadukty przy ul. Zbożowej, Powstańców Styczniowych, 29 Listopada. W połowie października zakończono podstawowe prace przy ul. Kadłubek.

Obiekty ważne w ruchu kolejowym, po przebudowie dróg, ułatwiają komunikację samochodową oraz pieszą. System komunikacji w mieście znacznie się polepsza i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Dzięki poszerzeniu jezdni są dwa pasy ruchu. Takie rozwiązanie eliminuje korki i zapewnia kierowcom płynny przejazd pod torami. Piesi mają do dyspozycji szerokie chodniki. Także wiadukt przy ul. Krakowskiej po przebudowie drogi, zapewni przejazd dwoma pasami ruchu.

Kolejowa inwestycja, to także poprawa estetyki wiaduktów, co jest korzystne dla mieszkańców i miasta.

Przebudowywane są wiadukty przy ul. Siennej i Krasickiego. Przy ul. Siennej, w miejscu istniejącej konstrukcji, wybudowana zostanie nowa, mocniejsza. Będzie miejsce na dwie jezdnie, w obu kierunkach. Nowa, łukowa budowla będzie podobna do obecnej konstrukcji z okładziną kamienną na ścianach czołowych i skrzydłach. Przewidziano iluminację kamiennego sklepienia.

Na ul. Krasickiego wiadukt zachowa dotychczasową formę, jednak będzie traktem pieszym. Na potrzeby kolei, konstrukcja będzie wzmocniona, a kamienne skrzydła oraz ściany czołowe zostaną oczyszczone. Oświetlenie zapewni komfort pieszym i podkreśli charakterystyczne detale wiaduktu.

Między Trzebinią a Oświęcimiem przebudowa obejmuje 22 wiadukty.

Efektem prac będą sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże pociągiem. Równocześnie w wielu lokalizacjach szersze jezdnie pod torami istotnie poprawiają komunikację drogową.

Modernizacja linii zapewni krótsze prawie o połowę, atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze podróże między województwami małopolskim i śląskim.

Prace na trasie Trzebinia – Oświęcim realizowane są w ramach projektu za ponad 800 mln PLN netto: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice”, współfinansowanego z (POIiŚ 5.1-12). Dofinansowanie unijne wynosi ponad 686 mln PLN (netto). Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153