Powrót

Utrudnienia w ruchu kolejowym spowodowane powodzią

 • linie nr nr 25, 74, 78 w rejonie Sandomierza; zalana stacja Sandomierz, zamknięte dla ruchu pociągów przyległe szlaki do Zalesia Orzyckiego, Sobowa i Grębowa. Pociągi kursują w skróconej relacji bądź po trasach zastępczych, wykorzystywana jest także zastępcza komunikacja autobusowa,
 • linia nr 140 szlak Rydułtowy – Sumina, objazd pociągów pasażerskich przez st. Rybnik, przewidywany czas naprawy toru 15 czerwca,
 • linia nr 148 Pszczyna – Radostowice, ruch pociągów pasażerskich skierowany przez stacje Chybie i Dębina,
 • linia nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Bronowice (tylko ruch towarowy),
 • linia nr 169, szlak Łaziska Średnie – Orzesze Jaśkowice, całkowita przerwa w ruchu (tylko pociągi towarowe), przewidywany czas naprawy – 2 czerwca,
Inne utrudnienia związane z powodzią:
 • na szlaku Starachowice – Kunów (linia Skarżysko-Kamienna – Sandomierz) osunięcie skarpy jednego z torów, ruch po torze sąsiednim,
 • na szlaku Kraków Kościelniki – Podgrabie osunięcie skarpy jednego z torów, ruch po torze sąsiednim,
 • na szlaku Kobiór – Pszczyna (linia Katowice – Zwardoń) osunięcie skarpy jednego z torów, ruch po torze sąsiednim,
 • na szlaku Ruda Bielszowice – Zabrze Makoszowy (Katowice Ligota – Gliwice) zalany jeden z torów, ruch po torze sąsiednim,
 • na szlaku Mizerów – Gierałtowice (linia Zabrze Makoszowy – Leszczyny) ruch po jednym torze, (wyłącznie ruch towarowy),
 • na szlaku Most Wisła – Ochodza podmycie skarpy, ruch po torze sąsiednim,
 • na szlaku Sosnowiec Dańdówka – Stawiska (linia Dąbrowa Górn. – Panewnik) podmyty tor, ruch po torze sąsiednim (tylko ruch towarowy).
Monitorowana jest sytuacja na całym obszarze Polski. Łączna długość torów zamkniętych dla ruchu pociągów wynosi 76,8 km. Trwa szacowanie szkód, jakie wyrządziła powódź.