Powrót

Umowa podpisana - koleją na Okęcie w czerwcu 2011 roku

27 października 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na wykonanie robót budowlanych Modernizacji linii kolejowej nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie. Faza 3: roboty budowlane na łącznicy (projekt Nr POIiŚ 7.1-18 ) Projekt ubiega się  o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: 1.   Bilfinger Berger Budownictwo Spółka Akcyjna – lider oraz partnerzy:

2.   Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE Spółka Akcyjna,

3.   Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna,

4.   Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

5.   Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice Spółka Akcyjna;

Zakres robót planowanych do realizacji obejmuje m.in.:
  • budowę dwutorowej łącznicy na długości ok. 1,990 km,
  • kompleksową modernizację nawierzchni kolejowej toru nr 1 linii nr 8 w km 10.512 – 11.809,
  • budowę podstacji trakcyjnej i nastawni dysponującej „OKL”,
  • wykończenie i wyposażenie obiektu przeznaczonego na stacje kolejową MPL Okęcie,
  • przebudowę peronu na p.o. Warszawa Służewiec;

Umowę podpisali:

ze strony Wykonawcy: Piotr Kledzik – Prezes Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo Spółka Akcyjna oraz Wojciech Szwejkowski – Członek Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo Spółka Akcyjna ze strony Zamawiającego: Pan Zbigniew Szafrański – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Zbigniew Zarychta – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy wynosi: 191 655 957,70 PLN (netto) Czas realizacji umowy: 20 miesięcy od daty rozpoczęcia Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) - prezentacja

 www.pois.gov.pl