Powrót

Umowa na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 na liniach kolejowych: Kraków Mydlniki – Podłęże i Podgrabie - Rudzice

Umowę podpisali:
  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:
Włodzimierz Żmuda - Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie, Piotr Jendrzejczyk - Zastępca Dyrektora Oddziału
  • w imieniu Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL" Sp. z o.o.:
1.    Wojciech Kowalski - Prezes Zarządu 2.    Jerzy Molenda -  Wiceprezes Zarządu Wartość umowy : 6.831.763,35 PLN brutto Termin realizacji : październik – grudzień 2011 r. Zakres robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:
  • odbudowę skarpy nasypu na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, odc. Kr. Batowice - Podlęże przy torze nr 2,
  • odbudowę skarpy nasypu na linii  nr 608 Podgrabie - Rudzice, przy torze nr 1.
Zrealizowanie inwestycji, umożliwi wznowienie ruchu po torze nr 2 na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Podłęże oraz po torze nr 1 na linii Podgrabie – Rudzice i przywrócenie prędkości rozkładowej na tych liniach.

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl