Powrót

Umowa na studium wykonalności modernizacji przejazdów na Lubelszczyźnie

Projekt modernizacji przejazdów kolejowych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych jest jednym z sześciu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie. 
Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w trybie „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE. Szacunkowa całkowita wartość projektu to około 35 mln zł. Projekt będzie finansowany do 85% ze środków Unii Europejskiej, a wkład krajowy będzie pochodził z Funduszu Kolejowego.

Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 289 140,00 PLN.

Termin realizacji umowy przewidziano na 10.12.2010 roku.

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym na terenie województwa lubelskiego. Modernizacja i przebudowa 24 sztuk przejazdów kolejowych w poziomie szyn będzie realizowana na sześciu liniach kolejowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Są to: linia Nr 7 Warszawa Wsch. Osobowa – Dorohusk, Nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola, Nr 68 Lublin – Przeworsk, Nr 69 Rejowiec – Hrebenne oraz Nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto.
Celem modernizacji przejazdów kolejowych jest zmniejszenie ilości przejazdów bez zabezpieczenia rogatkami, półrogatkami, zmniejszenie wypadkowości, podniesienie prędkości rozkładowej na danej linii, podwyższenie kategorii przejazdów, a także poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowej przejazdów.

 

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl